Göteborgs universitetsbibliotek: GENA: abstract

GENA: abstract

 

Författare: Sjödin, Anna-Kari
Titel: Offenders of intimate partner violence:
aggressive antisocial behavior and mental health
Abstract: Härtill 4 uppsatser

Till fullpost | Till träfflista | Ny sökning

Nya avhandlingar

Snabbvägar

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/gena/search/abstract.html
Utskriftsdatum: 2019-01-23