Göteborgs universitetsbibliotek: KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning

KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning

KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek är nationellt bibliotek för genusforskning och har funnits sedan 1958. Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice.

KvinnSam producerar flera databaser. Störst är databasen KVINNSAM, som innehåller ca 150 000 referenser, baserade på litteratur i universitetsbibliotekets samlingar. I GENA förtecknas svenska avhandlingar med genusperspektiv och i forskardatabasen GREDA kan man söka genusforskare.

Arkiv, brev och inskannade fotografier är sökbara i databasen Alvin. Delar av arkivmaterialet har digitaliserats och tillgängliggjorts i kvinnohistoriska portaler med olika teman. Äldre kvinnotidskrifter har skannats in i fulltext.

Informationsbroschyr (3.8M)

KvinnSam - från ideell förening till nationellt ansvarsbibliotek (6.8M)

Kvinnohistoria i Sverige (104.5M)

       Boken finns även tryckt, pris 130:- exkl. moms.

     Pionjärer inom svensk kvinnoforskning
      (Länk till film av Anna Cnattingius)

  Besök oss på Facebook

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen