Göteborgs universitetsbibliotek: Ämnesord i KVINNSAM

Ämnesord i KVINNSAM

Sök i KVINNSAM

Med ämnesord menas i detta sammanhang termer som används för att beskriva vad en bok, tidskrift, artikel eller ett kapitel handlar om. Även geografiska begrepp, namn på personer och institutioner mm förekommer som ämnesord.

I databasen KVINNSAM, som framställs på KvinnSam, används ämnesord från en speciell ämnesordlista där ämnesorden är ur kvinnoperspektiv, dvs ordet kvinnor är underförstått. Ämnesordet författare betyder kvinnliga författare och ämnesordet lärare kvinnliga lärare. En sökmöjlighet är att gå in i listan och kopiera av en term i taget och sedan klistra in dem i fältet till höger om Ämnesord. (Det går inte att klicka direkt i listan.)

Sökexempel:
abort Sverige
eller
författare 1900-talet Kanada

Ett annat sätt att söka på ämnesord är att utgå från en sökning som man redan gjort. I beskrivningen av en bok, tidskrift eller artikel syns ämnesorden vid ledtexten "Ämnesord". Man kan på så vis få en uppfattning om vilka ämnesord som förekommer och man kan också söka vidare genom att klicka på termer som är av intresse.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen