1858 - Efter domslut kan ogift kvinna över 25 år bli myndig. Gifter hon sig blir hon åter omyndig
1862 - Kvinnor (ogifta kvinnor och änkor) och män får inkomstgraderad kommunal rösträtt
1863 - Ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder, om hon vill kan hon avsäga sig sin myndighet
1873 - Föreningen för gift kvinnas äganderätt bildas - går senare upp i Fredrika Bremer förbundet, 1895 1882 - Elin Wägner, en ledande pionjär inom rösträttsrörelsen, föds
1884 - Ogift kvinna blir myndig vid 21 år
1884 - Första riksdagsmotionen rörande frågan om kvinnors rösträtt (Fredrik T. Borg i andra kammaren)
1889 - Kvinnor blir valbara till fattigvård, skolvård m.m. (gäller ogifta kvinnor med egendom)
1892 - Bildas Stockholms Allmänna Kvinnoklubb, ansluter sig samma år till SAP 1902 - Bildas Föreningen för kvinnors politiska rösträtt lokalt i Stockholm och i Göteborg
1903 - Föreningarna slås ihop och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt bildas
1907 - Frisinnade landsföreningen tar upp kvinnorösträtten på programmet. Första socialdemokratiska kvinnokonferensen hålls
1907-1909 - Genomförs en rösträttsreform som ger kvinnan rätt till kommunala uppdrag, förutsatt att hon är rösträttsberättigad enligt den nya 40-gradiga skalan
1909 - Allmän rösträtt för män vid 24 år
1912 - Tidskriften Rösträtt för kvinnor startas av LKPR och upphör 1919 när rösträtt för kvinnor införs.
1919 - Kvinnor får rösträtt från 23 års ålder och blir valbara
1921 - Första valet hålls där kvinnor får rösta. 47% av de röstberättigade kvinnorna deltog i valet (av röstberättigade män deltog 60%).

Efter valet tog 5 kvinnor plats i riksdagen: Kerstin Hesselgren i första kammaren, Bertha Wellin, Agda Östlund, Nelly Thüring och Elisabeth Tamm i andra kammaren.
1850-1870 1871-1880 1881-1890 1891-1900 1901-1905 1906-1910 1911-1920 1921
1867 - John Stuart Mill lägger fram den första motionen rörande rösträtt för kvinnor i engelska underhuset. I motionen föreslås att ordet man ska bytas ut mot ordet person i vallagen.
1869 - National Woman Suffrage Association grundas av Susan B. Anthony och Elizabeth Cady Stanton, i USA
1869 - Wyoming blir det första territoriet i USA som ger kvinnor rätt att rösta och att väljas till politiska ämbeten.
1889 - I Wyoming (som 1890 blir en delstat i USA) godkänns den första konstitutionen i världen som ger kvinnor rätt att rösta. 1897 - Millicent Fawcett grundar The National Union of Women's Suffrage i Storbritannien
1898 - Allmän rösträtt införs för myndiga män i Norge
1902 - Australien inför rösträtt för vita kvinnor
1902 - International Woman Suffrage Alliance (IWSA) bildas, på initiativ av Carrie Chapman Catt, i Washington
1904 - International Woman Suffrage Alliance håller sin första kongress i Berlin
 
 
1906 - Finland inför som första land i Europa rösträtt för kvinnor
1908 - Kvinnor får kommunal rösträtt i Danmark
1913 - Norge inför rösträtt för kvinnor
1915 - Ny grundlag i Danmark som ger kvinnor rösträtt (även Island som då tillhörde Danmark)
1921 Första kvinnliga ledamoten väljs in i norska Stortinget