Göteborgs universitetsbibliotek: Beställ och köa på böcker
Webbkarta

Beställ och köa på böcker

Böcker och tidskrifter som är placerade i bibliotekens magasin kan du inte hämta själv. Detta material beställer du istället fram i bibliotekskatalogen. Här köar du också på utlånat material.

Beställ tillgängligt material

Bibliotekskatalogen GUNDA visar vilken hylla boken finns på, om den är tillgänglig och om du kan beställa den.

Boken läggs fram åt dig på ditt efternamn på uthämtningshyllor. Hämta boken inom fem dagar räknat från beställningsdagen.

Framtagningstider för beställt material

Observera att kursböcker inte kan beställas fram eller läggas undan!

Bokens placering Framtagningstid under terminerna
Biomedicinska biblioteket Material hämtas vid förfrågan, vardagar före 16.30
Ekonomiska biblioteket 2 timmar
Humanistiska biblioteket 3 timmar, vardagar före 15.00
Pedagogiska biblioteket Allt material finns i öppna samlingar
Samhällsvetenskapliga biblioteket Allt material finns i öppna samlingar, förutom tidningslägg 

Köa på utlånat material

Om boken är utlånad kan du köa på den i bibliotekskatalogen GUNDA. Biblioteket skickar ett meddelande när boken kommit in. Boken läggs fram åt dig på uthämtningshyllan och ligger kvar i sex dagar. Kursböcker ligger kvar i tre dagar.

Äldre litteratur

En del av universitetsbibliotekets äldre litteratur finns inte i bibliotekskatalogen GUNDA. Detta material kan du istället söka efter i inskannade äldre kataloger och beställa fram där.

Beställ äldre litteratur

Till inskannade kataloger

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-01-12 16:00

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen