Göteborgs universitetsbibliotek: GU-kort - Bibliotekskort

GU-kort - Bibliotekskort

För att kunna låna och beställa material på universitetsbiblioteket behöver du antingen ett GU-kort eller ett bibliotekskort.

Skaffa bibliotekskort

För studenter och anställda på Göteborgs universitet fungerar GU-kortet som bibliotekskort.

Övriga personer skaffar bibliotekskort genom att fylla i en ansökan.

GU-kort för studenter och anställda

Med hjälp av GU-kortet kan du inte bara låna, beställa och göra omlån av böcker. Som student eller anställd på universitetet kan du också boka bibliotekens grupprum.

Genom att använda GU-kortet accepterar du bibliotekets låneregler.

Biblioteksfunktionen på ditt GU-kort har en annan giltighetstid än vad som står på kortet. Giltighetstiden för biblioteksfunktionen kan du se genom att logga in i Mina lån. Kontakta biblioteket när du vill förlänga giltighetstiden.

Om du som är anställd redan har ett bibliotekskort på UB ersätts det automatiskt av GU-kortet. Har du inte något bibliotekskort sedan tidigare måste du först registrera dig som låntagare och sedan aktivera ditt GU-kort i närmaste lånedisk.

Information för distans- och nätstudenter

Bibliotekskort för övriga besökare

Alla som har fast bostad i Sverige och är över 15 år kan ansöka om ett bibliotekskort på universitetsbiblioteket. Kortet hämtar du ut vid personligt besök på något av biblioteken inom UB. Medtag giltig legitimation.

Med hjälp av bibliotekskortet kan du själv låna, beställa, se och förnya dina lån.

Borgensförbindelse för utländska besökare

Du som saknar fast bostad i Sverige eller inte har något svenskt personnummer måste lämna en personlig borgensförbindelse på särskild blankett för att få ett bibliotekskort.

Borgensperson ska vara bosatt i Sverige med svenskt personnummer. Kortet får du när du besöker biblioteket tillsammans med borgenspersonen. Båda ska ta med giltig legitimation tillsammans med den ifyllda blanketten.

Blankett för Borgensförbindelse för utländska besökare (157.9K)

GU-kort

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-02-12 16:12

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen