Göteborgs universitetsbibliotek: Registrera eller ändra e-postadress
Webbkarta

Registrera eller ändra e-postadress

Här kan du registrera eller ändra din e-postadress för meddelanden, påminnelser och kravbrev från biblioteket
Fyll i alla uppgifter nedan

* Obligatoriska uppgifter

  • Nummer på GU-kort/bibliotekskort: Alla siffror på kortet (kan vara 10 eller 14 siffror utan mellanslag)

  • Personnumret ska anges med 10 siffror utan bindestreck. För utländska studenter gäller att registreringsnumret (P-numret) vid Göteborgs universitet fylls i, till exempel 670718P185

  • Om du vill byta till annan e-postadress måste du registrera din nya adress

  • Vissa e-posttjänster har infört striktare regler för hantering av skräppost, vilket ibland medför att meddelanden från universitetsbiblioteket inte levereras som de ska. Gmail och Hotmail är två av dessa e-posttjänster. Byt därför gärna till en alternativ e-postadress istället, till exempel din studentadress. Du kan också markera mail från biblioteket som "Inte skräppost/Not spam" och lägga till UB som betrodd avsändare.

Har du frågor om e-postregistreringen? Kontakta gunda@ub.gu.se

Visste du att...?

Du hjälper oss att spara miljöresurser genom att registrera din e-postadress i biblioteks-katalogen! Du får därmed också meddelanden om beställda böcker och kursbokslån mycket snabbare, eftersom administrationen kring vanliga pappersutskick är mer tidskrävande.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2014-06-18 14:43

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen