Göteborgs universitetsbibliotek: Låneregler

Låneregler

Du är personligt ansvarig för dina lån och skyldig att respektera lånetidens längd. Lånat material ska lämnas tillbaka i tid och i samma skick som vid utlåningstillfället.

Lånetider

Lånetiden varierar för olika typer av material:

  • kurslitteratur 14 dagar, därefter förseningsavgift på 10 kr per bok och dag
  • böcker 30 dagar
  • tidskrifter 14 dagar

Lånen kan förnyas fyra gånger om ingen annan låntagare står på kö.

För forskare gäller särskilda regler. Se Information för forskare /anställd

Försenad återlämning

Om du inte lämnar tillbaka boken trots att kravbrev har gått ut, skickar biblioteket en räkning på bokens pris plus en arbetskostnad på 200 kr per bok. För kursböcker gäller särskilda regler.

Se Kursbokslån

Om du lämnar tillbaka boken efter att räkning har skickats måste arbetskostnad ändå betalas. GU-kortet/bibliotekskortet spärras för vidare lån till dess att skulden är betald.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-01-08 16:01

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen