Göteborgs universitetsbibliotek: Fakta och siffror

Fakta och siffror

Universitetsbibliotekets historia sträcker sig tillbaka till 1860-talet. 1961 blev biblioteket en del av Göteborgs universitet och består idag av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning.

Göteborgs universitetsbiblioteks historia

Göteborgs universitetsbibliotek grundades 1861 som Göteborgs museum av politikern och redaktören Sven Adolf Hedlund.

1891 öppnades Göteborgs högskola och museets bibliotek blev Göteborgs stadsbibliotek. Biblioteket hade en vetenskaplig inriktning och skulle ge service åt högskolan men även vara öppet för allmänheten. Detta Göteborgs stadsbibliotek ska inte förväxlas med dagens Göteborgs stadsbibliotek som har sina rötter i Dicksonska folkbiblioteket. År 1900 byggdes en biblioteksbyggnad på Haga Kyrkoplan, som idag är Samhällsvetenskapliga biblioteket.

1961 blev Göteborgs stadsbibliotek en del av Göteborgs universitet och fick namnet Göteborgs universitetsbibliotek. Verksamheten flyttade 1954 till nybyggda och betydligt större lokaler vid Näckrosdammen, där Humanistiska biblioteket finns idag.

Idag består Göteborgs universitetsbibliotek av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam. Biblioteket har som mål att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Göteborgs universitet. Göteborgs universitetsbibliotek är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. 

Verksamhetsåret 2017

Statistik i urval
Resurser
Bibliotek 8
Anställda medeltal under året 198
Öppettider i timmar per vecka 84
Läsplatser 1 682
Antal volymer 2,82 miljoner
Tryckta tidskrifter 4 869
Elektroniska tidskrifter (exkl. OA) 20 527
E-böcker (exkl. OA) 2 044 269
Databaser (exkl. OA) 471
 
Användning
Besök per dag under terminstid 6 261
Lån per år 493 666
Nedladdade artiklar 3,7 miljoner
Undervisning antal studenter 16 756
 
Ekonomi
(tkr)
Kostnader
Löner, kompetensutveckling 109 609
Hyra lokaler 42 416
Medieinköp (detaljer nedan) 48 319
Övriga kostnader 25 153
Totala kostnader
225 496
Intäkter
Anslag från Göteborgs universitet 220 000
Övriga intäkter 7 654
Totala intäkter
227 654
 
Medieinköp
Böcker 3 160
Kursböcker 1 468
Tryckt periodika 2 502
Elektroniska media 40 510
Övriga publikationer 679
Totala medieinköp
48 319

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-08-09 16:29

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen