Göteborgs universitetsbibliotek: Priser för beställning av artikelkopior
Webbkarta

Priser för beställning av artikelkopior

Att beställa en artikelkopia kostar 80 kronor.

Om kopian överstiger 30 sidor betalar du dubbelt pris (160 kronor), om den överstiger 60 sidor betalar du tredubbelt pris (240 kronor) och så vidare.

Startsida för beställning av artikelkopior

Gratis artikelkopior för anställda

Från och med januari 2015 är beställning av artikelkopior gratis för anställda vid Göteborgs universitet.

Priser för företag som beställer artikelkopior

Företag som beställer artiklar betalar 180 kronor för en kopia. Priset gäller för artiklar som vi kopierar ur universitetsbibliotekets samlingar eller beställer från ett annat bibliotek inom Norden.

Det kostar 360 kronor att få en artikelkopia som vi beställer från bibliotek utanför Norden.

Om kopieringen överstiger 30 sidor betalar du dubbelt pris, om kopieringen överstiger 60 sidor betalar du tredubbelt pris och så vidare.

Priser för offentligt finansierade bibliotek utanför Norden

En artikelkopia som tas ur universitetsbibliotekets samlingar kostar en IFLA-Voucher.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-09-05 08:13

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen