Göteborgs universitetsbibliotek: Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis
Webbkarta

Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis

ISSN 0065-1079

Send your orders to:
Acta Universitatis Gothoburgensis
P.O. Box 222
SE-405 30 GÖTEBORG
SWEDEN
Fax: +46 31 16 37 97
E-mail order: Acta-distribution

1. Göteborgs stadsbibliotek 1891-1941. Minnesskrift. 1941. 142, (270) s.
ISBN 91-85206-02-4 paper 150.00

2. Kleberg, Tönnes, Italien i svensk litteratur. Bibliografisk förteckning. 1944. 252 s.
ISBN 91-85206-01-6 paper 115.00

3. Kleberg, Tönnes, Svenskar i Italien. Bibliografisk förteckning över litteraturen om svenskars resor i Italien. 1949. 102 s.
ISBN 91-85206-03-2 paper 90.00

4. Dahl, Folke, Les débuts de la presse française. Nouveaux aperçus. Par Folke Dahl, Fanny Petibon, Marguerite Boulet. 1951. 75 s.
ISBN 91-85206-04-0 paper 75.00

5. Hulthén, Lage, Collectio Holbergiana. En samling skrifter av och om Ludvig Holberg, skänkt till Göteborgs stadsbibliotek av apotekaren fil. dr Gustaf Bernström. Katalog upprättad av Lage Hulthén. 1959. 170 s.
ISBN 91-85206-05-9 paper 100.00

6-7. Marklund, Erik, Övre Norrland i litteraturen. En bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län. 1963. 698 s.
ISBN 91-85206-07-5 Register 1966. 87 s. Ej i bokhandeln.
ISBN 91-85206-06-7

8. Lexelius, Johan, Om orsakerna till böckers sällsynthet. Johan Lexelius ; Översättning från latinet jämte inledning och kommentar av Gösta Engström. 1967. 106 s.
ISBN 91-85206-09-1 paper 80.00

9. Carlsson, Ingemar, Frihetstidens handskrivna politiska litteratur. En bibliografi.           1967. 207 s.
ISBN 91-85206-08-3 paper 100.00

10. Malmström, Rosa, Svensk festskriftsbibliografi 1936-1960. 1967. 390 s.
ISBN 91-85206-10-5 paper 175.00

11. Johansson, J. Viktor, Boksamlande och forskning. 1971. 402 s.
ISBN 91-85206-11-3 paper 160.00

12. Davidsson, Åke, Till vänskapens lov. Kring några stamböcker i Göteborgs universitetsbibliotek.  1971. 67 s.
ISBN 91-85206-12-1 paper 70.00

13. Åkerström, Hans, Bibliografi över polsk skönlitteratur översatt till svenska. 1972.
59 s.
ISBN 91-85206-13-X paper 65.00

14. Gyberg, Erik, Spanien i svensk litteratur. En bibliografi. 1973. 355 s.
ISBN 91-85206-00-8 paper 160.00

15. Engström, Gösta, Apotekare Gustaf Bernströms bibliotek. Urvalskatalog sammanställd av Gösta Engström. 1974. 240 s.
ISBN 91-85206-15-6 paper 120.00

16. Kleberg, Tönnes, Catalogus codicum graecorum et latinorum Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis. Digessit Tönnes Kleberg, Editio secunda, aucta et correctior. 1974. 75 s.
ISBN 91-85206-14-8 paper 85.00

17. Gyberg, Erik, Portugal i svensk litteratur. En bibliografi. 1975. 77 s.
ISBN 91-85206-16-4 paper 85.00

18. Åkerström, Hans, Bibliografi över rysk skönlitteratur översatt till svenska. 1976. 136 s.
ISBN 91-85206-17-2 paper 95.00

19. Scheffer, C.Gunnar U., Studier över Peter Wieselgrens manuskript ”Svensk vapentolkning”. 1977. 60 s.
ISBN 91-85206-18-0 paper 65.00

20. Müller, Maria, Ungersk skönlitteratur i svensk översättning 1845-1978. En bibliografi. Av Maria Müller och Tomas Kertész. 1980. 132 s.
ISBN 91-85206-21-0 paper 95.00

21. Malmström, Rosa, Kvinnor och kvinnohistoria i Sverige. Förteckning över bibliografier. 1981. 96 s.
ISBN 91-85206-22-9 paper 90.00

22. Engström, Gösta, Amund Grefwe. Den förste boktryckaren i Göteborg. 1983. 156 s.
ISBN 91-85206-24-5 paper 100.00

23. Szczepanski, Jan, Litteratur om Gustaf Fröding. En bibliografi. 1984. 354 s.
ISBN 91-85206-26-1 paper 160.00

24. Lilliestam, Åke, Lars Öbergs bibliografi. 1987. 36 s.
ISBN 91-85206-27-X paper 40.00

25. Engström, Gösta, Göteborgs universitetsbiblioteks andra halvsekel 1941-1990. En bildkrönika. 1991. 88 s.
ISBN 91-85206-30-X paper 100.00

26. Müller, Maria, Ungersk skönlitteratur i svensk översättning 1980-1995. En bibliografi. 1996. 101 s.
ISBN 91-85206-32-6 paper 150.00

Åkerström, Hans, Bibliografi över polsk skönlitteratur översatt till svenska. 1999. 237 s.
ISBN 91-85206-33-4 paper 150.00

27. Åkerström, Hans, Bibliografi över rysk skönlitteratur översatt till svenska. 2., omarbetade och utökade upplagan. 2005. 685 s.
ISBN 91-85206-34-2  paper 250.00

28. Åkerström, Hans, Bibliografi över polsk skönlitteratur översatt till svenska. 3., omarbetade och utökade upplagan. 2006. 344 s.
ISBN 91-85206-35-0  paper 200.00

29. Granberg, Antoaneta; Varpio, Mirja; Åkerström, Hans, Klostermann’s slavic collection at the Gothenburg University Library in Sweden, University of Gothenburg, Department of Slavic Studies, 2008. Available only as e-book: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/9631

30. Ljunggren, Magnus; Åkerström, Hans, Andrej Belyj's Peterburg. A bibliography. Göteborg 2012. 111s. ISBN 978-91-85206-37-7 paper 150.00

31. Åkerström, Hans, Anton Tjechov : noveller och dramer i svensk översättning : en bibliografi = Anton Čechov : rasskazy i pʹesy v švedskom perevode ; bibliografija . Göteborg 2013. 191 s.  ISBN 978-91-85206-38-4 paper 170.00

32. Ljunggren, Magnus; Åkerström, Hans, Andrej Belyj's Peterburg. A bibliography. Göteborg 2016. 131 s. ISBN 978-91-85206-39-1 paper 170.00

33. Gustafson, Kenneth; Åkerström, Hans, Venderna : artiklar och berättelser om vendernas överfall och ödeläggelse av Kungahälla 1135. Göteborg 2018. 254 s. ISBN 978-91-85206-41-4 (tryck) ISBN 978-91-85206-42-1 (pdf) paper 160.00

Kontaktinformation

Göteborgs universitetsbibliotek

Box 222
405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 4

Kontaktformulär

Kontaktpersoner

Maja Pelling
031-786 11 65
Fredrik Cordenius
031-786 19 32
Administration:
Berit Andersson
031-786 61 93

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-06-19 10:54

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen