Göteborgs universitetsbibliotek: Gothenburg Studies in Art and Architecture
Webbkarta

Gothenburg Studies in Art and Architecture

ISSN 0348-4114
Editor: Karin Wagner
Theses and other studies by members of the Department of Art of the University of Göteborg

Send your orders to:
Acta Universitatis Gothoburgensis
P.O. Box 222
SE-405 30 GÖTEBORG
SWEDEN
Fax: +46 31 16 37 97
E-mail order: Acta-distribution

Also available on exchange from:
Göteborgs universitetsbibliotek
Exchange Department
P.O. Box 222
SE-405 30 GÖTEBORG
SWEDEN    

Prices in SEK

1. Bergström, Ingvar, Interpretationes selectae. 1978. 54 p.
ISBN 91-7346-057-5 paper 75.00

2. Krauss, André, Vincent van Gogh. Studies in the social aspects of his work. 1983. 205 p.
ISBN 91-7346-118-0 out of print

3. Wadell, Maj-Brit, Evangelicae historiae imagines. Entstehungsgeschichte und Vorlagen. 1985. 70 S. 292 Abb.
ISBN 91-7346-149-0 paper 250.00

4. Eriksson, Yvonne, Tactile Pictures. Pictorial representations for the blind 1784-1940. 1998. 303 p.
ISBN 91-7346-329-9 paper 250.00

5. Nodin, Eva, Estetisk pluralism och disciplinerande struktur. Om barnkolonier och arkitektur i Italien under fascismens tid. 1999. 345 s.
ISBN 91-7346-363-9 paper 180.00

6. Wängdahl, Lars, "En natur för män att grubbla i." Individualitet och officialitet i Varbergs-kolonins
landskapsmåleri. 2000. 220 s.
ISBN 91-7346-376-0 paper 156.00

7. Nordstrand, Charlotta Hanner, Konstliv i Göteborg. Konstföreningen, museisamlingen och mecenaten Bengt Erland Dahlgren. 2000. 413 s.
ISBN 91-7346-378-7 cloth 228.00

8. Ekberg, Micael, Torben Grut. En arkitekt och hans ideal. 2000. 332 p.
ISBN 91-7346-388-4 paper 300.00

9. Fredin, Ingrid, "I skuggan av Halmstadgruppen". Konstnären Arvid Carlson och Hallandsringen.
Göteborg 2001. 384 s.
ISBN 91-7346-408-2 cloth 228.00

10. Hamberg, Per Gustaf, Temples for Protestants. Studies in the Architectural Milieu of the Early reformed Church and of the Lutheran Church. 2002. 371 s.
ISBN 91-7346-425-2 paper 300.00

11. Borg, Raine, Smålands medeltida dopfuntar
Volym I – en inventering i komparativ belysning
Volym II – Catalogue raisonné
ISBN 91-7346-439-2 paper 250,00

12. Dahlström, Per, Särlingskap och Konstnärsmyt, En text- och begreppsanalys inom den moderna
konst- och kunskapsteorin. 2002. 320 p
ISBN 91-7346-453-8 paper 250,00

13. Mankell, Bia, Självporträtt. En bildanalytisk studie i svensk 1900-talskonst. Göteborg 2003. 406 p
ISBN 91-7346-465-1 paper 250.00

14. Zetterman, Eva, Frida Kahlos bildspråk. ansikte, kropp & landskap. Representation av nationell identitet. Göteborg 2003. 371 p.
ISBN 91-7346-470-8 paper 250.00

15. Johannesson, Lena och Knape, Gunilla; Woman Photographers - European Experience. Göteborg 2004. 384 p.
ISBN 91-7346-474-0 cloth 307,00

16. Kristoffersson, Sara, Memphis och den italienska antidesignrörelsen. Göteborg 2003. 198 p.
ISBN 91-7346-476-7 paper 250.00

17. Wagner, Karin, Fotografi som digital bild. Narration och navigation i fyra nordiska konstverk. Göteborg 2003. 326 p.
ISBN 91-7346-485-6 paper 250.00

18. Wallin Wictorin, Margareta, Föreningen Original – Träsnitt. Grafik och grafiker på ett tidigt modernistiskt konstfält. Göteborg 2004. 448 p.
ISBN 91-7346-492-9 paper 250.00

19. Stahre, Ulrika, Beundrad barbar. Amasonen i västeuropeisk bildkultur 1789 – 1918. Göteborg 2004. 340 p.
ISBN 91-7346-493-7 paper 250.00

20. Vipsjö, Lars, Den digitala konstens aktörer: En studie av datorintegrering i svensk konstundervisning. Göteborg 2005. 314 p. SBN 91-7346-543-7 paper 200.00

21. Akvarellstudier. Om mediet, historien och myterna. Watercolour Studies. The Medium, the History and the Myths.  Red. Lena Johannesson och Bera Nordahl. Göteborg 2008. 451 p. ISBN 978-91-7346-598-4 cloth 300.00

22. Nodin, Anders, Fosterländska bilder: Den svenska historien i 1800-talets illustrerade läromedel, historieböcker och romanfiktion. Göteborg 2006. 286 p. ISBN 91-7346-553-4 paper 200.00   

23. Werner, Helena, Om byggpionjärer och debatterna kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige. Göteborg 2006. 329 p. ISBN 91-7346-571-2 paper 200.00

24. Häikiö, Tarja, Barns estetiska läroprocesser. Atelierista i förskola och skola. Göteborg 2007. 366 p. ISBN 978-91-7346-599-1 paper 250.00 Out of print

25. Si, Han, A Chinese Word on Image. Zheng Qiao (1104-1162) and His Thought on Images. Göteborg 2008. 270 p. ISBN 978-91-7346-607-3 paper 200.00

26. Wistman, Christina, Manifestation och avancemang. Eugen: konstnär, konstsamlare, mecenat och prins. Göteborg 2008. 387 p. ISBN 978-91-7346-608-0 cloth 325 SEK

27. Arvidsson, Kristoffer, Den romantiska postmodernismen. Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990 -talets svenska konst. Göteborg  2008. 452 p. ISBN 978-91-7346-619-6 cloth 325 SEK

28. Contemporary Feminist Studies and its Relation to Art History and Visual Studies. Proceedings from a Conferende in Gothenburg, March 28-29, 2007. Eds. Bia Mankell and Alexandra Reiff.  Göteborg 2010. 197 pp. ISBN 978-91-7346-647-9 paper 175.00 SEK

29. Kjellmer, Viveka, Doft i bild. Om bilden som kommunikatör i parfymannonsens värld. Göteborg 2009. 235 p. ISBN 978-91-7346-659-2 paper 250.00 SEK

30. Philpot, Elizabeth, Old Testament Apocryphal Images in European Art. Göteborg 2009. 399 p. ISBN 978-91-7346-666-0 cloth 260.00 SEK

31. Åkerström-Hougen, Gunilla, Genesis och metamorfosis. En studie i de nordiska guldbrakteaternas ikonografi. Göteborg 2010. 137 s. ISBN 978-91-7346-667-7 cloth 208.00

32. Von Rosen, Astrid, Knut Ströms scenografi och bildvärld. Visualisering i tid och rum. Göteborg 2010. 221 s. ISBN 978-91-7346-691-2 paper 235.00

33. Persson, Beatrice, In-Between: Contemporary Art in Australia. Cross-Culture, Contemporaneity, Globalization. Göteborg 2011. 253 p. ISBN 978-91-7346-708-7 paper 235.00

34. Sommerland, Ylva, Tecknad tomboy: kalejdoskopiskt  kön i manga för tonåringar. Göteborg 2012. 251 s. ISBN 978-91-7346-720-9 paper 250.00

35. Sandahl, Ann-Louise, Temporalitet i visuell kultur. Om samtidens heterokrona estetiker. Göteborg 2016. 259 s. ISBN 978-91-7346-883-1 (tryckt) ISBN 978-91-7346-884-8 (pdf) paper 250.00

36. Dahlgren, Anders, "Fullständigt otillförlitlig, men absolut oumbärlig" : en historiografisk undersökning av projektet Svensk stad. Göteborg 2018. 279 s. ISBN 978-91-7346-945-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-946-3 (pdf) paper 250.00

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-22 13:08

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen