Göteborgs universitetsbibliotek: Gothenburg Studies in Conservation
Webbkarta

Gothenburg Studies in Conservation

ISSN 0284-6578
Editors: Ola Wetterberg

Published by the Institute of Conservation of the University of Göteborg

Send your orders to:
Acta Universitatis Gothoburgensis
P.O. Box 222
SE-405 30 GÖTEBORG
SWEDEN
Fax: +46 31 16 37 97
E-mail order: Acta-distribution

Also available on exchange from:
Göteborgs universitetsbibliotek
Exchange Department
P.O. Box 222
SE-405 30 GÖTEBORG
SWEDEN    

Gothenburg Studies in Conservation

Prices in SEK

1. Frantisek Makes: Enzymatic consolidation of the portrait of Rudolf II as ”Vertumnus” by Giuseppe
Arcimboldo with a new multi-enzyme preparation isolated from Antarctic krill (Euphausia superba).
1988. 49 p.
ISBN 91-7346-205-5 paper 130.00

2. Frantisek Makes: Enzymatic examination of the authenticity of a painting attributed to Rembrandt.
Krill enzymes as diagnostic tool for identification of "The repentant Magdalene". 1992. 66 p.
ISBN 91-7346-254-3 paper 140.00

3. Frantisek Makes: Investigation, restoration and conservation of Matthaeus Merian portraits.
Göteborg 1996. 87 p.
ISBN 91-7346-290-X paper 160.00

4. Lagerqvist, Bosse, The Conservation Information System. Photogrammetry as a base for designing
documentation in conservation and cultural resources management. Göteborg 1996. 156 p.
ISBN 91-7346-302-7 paper 160.00

5. Johnsen, Jesper Stub, Conservation Management and Archival Survival of Photographic Collections.
Göteborg 1997. 105 p.
ISBN 91-7346-318-3 paper 160.00

6. Williams, Stephen L., Destructive preservation, A review of the effect of standard preservation
practices on the future use of natural history collections. Göteborg, 1999. 206 p.
ISBN 91-7346-358-2 paper 160.00

7. Freccero, Agneta, Fayum Portraits. Documentation and Scientific Analyses of Mummy Portraits
Belonging to Nationalmuseum in Stockholm. Göteborg 2001. 318 p.
ISBN 91-7346-382-5 paper 120.00 Out of print

8. Jensen, Ole Ingolf, Så målade prins Eugen. Undersökning av pigment, måleriteknik och konstnärligt uttryck baserat på naturvetenskapliga metoder. Göteborg 2001. 318 p.
ISBN 91-7346-402-3 paper 228.00

9. Freccero, Agneta, Encausto and ganosis. Beeswax as Paint and Coating during the Roman Era and its Applicability in Modern Art, Craft and Conservation. Göterborg 2002. 256 p.
ISBN 91-7346-414-7 paper 180.0

10. Fröysaker, Tine, The church paintings of Gottfried Hendtzschel in Norway – past and future conservation. Part I & II. Göteborg 2003. 210 p.
ISBN 91-7346-455-4 paper 200.00

11. Brunskog, Maria, Japanning in Sweden 1680s - 1790s. Characteristics and preservation of orientalized coatings on wooden substrates. Göteborg 2004. 316 p.
ISBN 91-7346-475-9 paper 250.00

12. Egenberg, Inger Marie,Tarring maintenance of Norwegian medieval stave churces. Characterisation of pine tar during kiln-production, experimental coating procedures and weathering.
Göteborg 2003. 341 p.
ISBN 91-7346-483-X paper 200,00

13. Waller, Robert R, Cultural Property risk analysis model. Development and Application to Preventive Conservation at the Canadian Museum of Nature. Göteborg 2003. 189 p.
ISBN 91-7346-475-9 paper 200.00 Out of print

14. Johansson, Erica, Shaker Architectural Materials and Craftsmanship. The Second Meetinghouse at Mount Lebanon, New York, USA. Göteborg 2005. 125 p.
ISBN 91-7346-533-X paper 200.00

15. Hökerberg, Håkan, Att fånga det karaktäristiska i stadens bebyggelse. SAVE-metoden som underlag för bevarandeplanering. Göteborg 2005. 269 p.
ISBN 91-7346-542-9 paper 200.00

16. Makes, Frantisek, Novel enzymatic technologies to safeguard cultural heritage. Göteborg 2006. 95 s. ISBN 91-7346-557-7 150.00

17. Krus, Anna, Kulturarv - Funktion -Ekonomi. Tre perspektiv på byggnader och deras värden. Göteborg 2006. 129 p. ISBN 91-7346-566-6 paper 100.00

18. Roos, Britta, Värdeproduktion i kulturvårdande projekt. Fönsterrenoveringen vid Stockholms slott. En fallstudie. Göteborg 2006. 118 s. ISBN 91-7346-567-4 paper 100.00

19. Myrin, Malin, Conservation of Gotland sandstone. Overview of present conditions. Evaluation of methods. Göteborg 2006. 152 p., härtill fem uppsatser. ISBN 91-7346-568-2 paper 150.00

20. Johansson, Sölve, Hydrauliskt kalkbruk. Produktion och användning i Sverige vid byggande från medeltid till nutid. Göteborg 2007. 327 s. ISBN 978-91-7346-569-4 paper 200.00

21. Thornberg Knutsson, Agneta, Byggnadsminnen - principer och praktik. Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsminnesverksamhet. Beskrivning och utvärdering. Göteborg 2007. 305 s. ISBN 978-91-7346-592-2 paper 200.00

22. Erika Johansson, House Master School. Career Model for Education and Training in Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments. Göteborg 2008. 365 s.
ISBN 978-91-7346-628-8 paper 300.00

23. Meiling, Pär, Documentation and Maintenance Planning Model - DoMaP. A response to the need of conservation and long-term maintenance of facades of modern multi-apartment buildings. Based on case studies in Göteborg in Sweden. Göteborg 2010. 70 p; appendix .; 1 CD.  ISBN 978-91-7346-639-4 paper 235.00

24. Gustafsson, Christer, The Halland Model. A trading zone for building conservation in concert with labour market policy and the construction industry, aiming at regional sustainable development. Göteborg 2011. 393 p. ISBN 978-91-7346-668-4 330.00

25. Nilsson, Johanna, In Search of Scientific Methods for Conservation of Historic Silk Costumes. Göteborg 2010. 45 s., papers I-III ISBN 978- 91-7346-685-1 paper 142.00

26. Håfors, Birgitta, Conservation of the wood of the Swedish Warship Vasa of A.D.1628. Evaluation of polyethylene glycol conservation programmes. Göteborg 2010. 546 p.; 1 CD.  ISBN 978-91-7346-687-5 paper 330.00

27. Almevik, Gunnar, Byggnaden som kunskapskälla. Göteborg 2012. 377 s. ISBN 978-91-7346-714-8 paper 330.00 Out of print

28. Westin, Jonathan, Negotiating 'culture', assembling a past. The visual, the non-visual and the voice of the silent actant. Göteborg 2012. 177 s.  ISBN 978-91-7346-726-1 paper 450.00

29. Nyström, Ingalill, Bonadsmåleri under lupp. Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska bonadsmålningar 1700-1870. Göteborg 2012. 238 s.  ISBN 978-91-7346-731-5 paper 300.00

30. Strang, Thomas, Studies in pest control for cultural property. Göteborg 2012. 389 s. ISBN 978-91-7346-734-6 paper 212.00

31. Nilsson, Nina, Färgbilden som redskap vid växtkomposition. Göteborg 2013. 137 s. ISBN 978-91-7346-750-6 paper 212.00

32. Hjort Lassen, Ulrik, The invisible tools of a timber framer. A survey of principles, situations and procedures for marking. Göteborg 2014. 238 s. ISBN 978-91-7346-785-8 paper 212.00 Out of print

33. Hermerén, Karin, Den utsatta konsten. Att förvalta konst i offentlig miljö - etik, lagstiftning och värdeförändring. Göteborg 2015. 115 s., bilagor. ISBN 978-91-7346-815-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-816-9 (pdf) paper 212.00

34. Eriksson, Jonny, Bruk av kalk och sand ur ett hantverkligt perspektiv. Göteborg 2015. 184 s. ISBN 978-91-7346-820-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-819-0 (pdf) paper 212.00

35. Mydland, Leidulf, Skolehuset som Kulturminne: Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning. Göteborg  2015. 255 s. ISBN 978-91-7346-821-3 paper 212.00

36. Leijonhufvud, Gustaf, Decision making on indoor climate control in historic buildings: Knowledge, uncertainty and the science-practice gap. Göteborg 2016. 85 s. ISBN 978-91-7346-825-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-826-8 (pdf) paper 212.00

37. Nilsson, Johanna, Ageing and conservation of silk: Evaluation of three support methods using artificially aged silk. Göteborg 2015. 218 s. ISBN 978-91-7346-851-0 paper 212.00

38. Jarefjäll, Patrik, Navarsmide. Göteborg 2016. 126 s. ISBN 978-91-7346-887-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-888-6 (pdf) paper 212.00

39. Hammelev Jörgensen, Mikael, Förhandlingar om kulturföremål : parters intressen och argument i processer om återförande av kulturföremål. Göteborg 2017. 281 s. ISBN 978-91-7346-905-0 (tryckt) ISBN 978-91-7346-906-7 (pdf) paper 212.00

40. Fredholm, Susanne, Making Sense of Heritage Planning in Theory and Practice : Experiences from Ghana and Sweden. Göteborg 2017. 119 s. ISBN 978-91-7346-915-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-916-6 (pdf) paper 212.00

41. Westerlund, Tina, Trädgårdsmästarens förökningsmetoder : dokumentation av hantverkskunskap. Göteborg 2017. 254 s. ISBN 978-91-7346-919-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-920-3 (pdf) paper 212.00

42. Linscott, Kristina, Interpretations of old wood : figuring mid-twelfth century church architecture in west Sweden. Göteborg 2017. 206 s. ISBN 978-91-7346-929-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-930-2 (pdf) paper 212.00

43. Bylund Melin, Charlotta, Wooden objects in historic buildings : effects of dynamic relative humidity and temperature. Göteborg 2017. 130 s. ISBN 978-91-7346-941-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-942-5 (pdf) paper 212.00

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-05-11 12:33

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen