Göteborgs universitetsbibliotek: Bibliometriska analyser

Bibliometriska analyser

Publiceringskultur vid Göteborgs universitet

Här presenteras publiceringsdata ur olika aspekter för universitetet som helhet såväl som för respektive fakultet. Informationen är hämtad från publikationsdatabasen GUP och täcker en tioårsperiod.

Till Publiceringskultur vid Göteborgs universitet

Benchmarking

Här redovisar vi jämförelser mellan främst svenska universitet utifrån olika bibliometriska indikatorer

Tio svenska universitet jämförs över fyra bibliometriska indikatorer. Observationsperioden är 2004-2013 och data hämtas från InCites. (606.7K)

Globala analyser

Under denna rubrik samlar vi analyser sådana att aggregationsnivån är minst på universitetsnivå. Vi fokuserar här på hela kunskapsområden, geopolitiska områden, länder och universitet.

The cognitive structure of antibiotic resistance research, 2007-2016 (1.2M)

Supplementary data (4.5M)

On basis of 46,220 source papers from Web of Science, the cognitive structure of antibiotic resistance research during the period of 2007-2016 was assessed by bibliometric methods. Co-citation relations between the most cited references were applied as input to a cluster analysis which resulted in 66 clusters. The features of these clusters were analyzed with regard to size, internal cohesion, temporal features and impact. It was concluded that the analysis provided with a comprehensible depiction of the cognitive structure of the field of antibiotic resistance. It was suggested that the study may lay a foundation for further, more detailed explorations and an example of application was presented.

A note on the collaboration between Chalmers University of Technology and University of Gothenburg during the period 2000-2014 (881.1K)

The collaboration between Chalmers University of Technology and University of Gothenburg is studied using bibliometric descriptive techniques. The period of observation is 2000-2014 and patterns of publishing, collaborative networks and impact are elaborated.

Göteborgs universitet: forskningsprofil, 2004-2013 (588.7K)

Göteborgs universitets forskningsprofil avspeglas i 22 ämneskategorier. Observationsperioden omfattar 2004-2013.

Uppföljning av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet

Universitetsbiblioteket fick 2010 uppdraget av rektor att "... utveckla en rutin för kontinuerlig sammanställnig av bibliometrisk statistik som ska vara tillgänglig även för fakulteternas analysarbete" (Rektorssammanträde 2009:19). Detta uppdrag är en uppföljning av den externa utvärderingen av GU:s forskning, Research Evaluation for Development of Research (RED10 ). Vi har därför vinnlagt oss om att så långt om möjligt använda samma begrepp och definitioner som i RED10.

Bibliometriska analyser: Annex 2017. Göteborgs universitet 2011-2015 (260.8K)

Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet på institutionsnivå under perioden 2011-2015

Bibliometriska analyser: Annex 2016. Göteborgs universitet 2010-2014 (718.4K)

Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet på institutionsnivå under perioden 2010-2014.

Bibliometriska analyser: Annex 2015. Göteborgs universitet 2009-2013 (724.8K)

Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet på institutionsnivå under perioden 2009-2013.

Bibliometriska analyser: Annex 2014. Göteborgs universitet 2008-2012 (425.4K)

Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet på institutionsnivå under perioden 2008-2012.

Bibliometriska analyser: Annex 2013. Göteborgs universitet 2007-2011 (405.7K)

Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet på institutionsnivå under perioden 2007-2011 .

Bibliometriska analyser: Göteborgs universitet 2006‐2010 (1.1M)

Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 2006-2010, samt en mer detaljerad avspegling på institutionsnivå. Ett särskilt avsnitt ägnas åt forskningssamarbete i termer av samförfattarskap på olika aggregationsnivåer.

Övriga bibliometriska analyser

Under denna rubrik samlas rapporter av mer allmänt intresse.

Genus, produktivitet och samarbete (486.2K)

I denna undersökning försöker vi fånga skillnader mellan kvinnor och män med avseende på publiceringsbenägenhet, impact och forskningssamarbete. Studien baseras på publikationsdata från GUP samt citeringsdata från CWTS. Observationsperioden omfattar 2004-2012.

A preliminary study of local research fronts: the case of neuro-science (590.0K)

Annex to - Local research fronts: the case of neuro-science (268.0K)

Syftet med denna undersökning var att pröva användbarheten hos ett antal bibliometriska tekniker för bibliometrisk kartläggning och identifikation av styrkeområden med avseende på Göteborgs universitet (GU). För detta ändamål testades ”neuro-science”publikationer med minst en GU-författare. Ett särskilt syfte var att identifiera excellenta (i termer av relativ citering) publikationer, deras intellektuella kontext och att kartlägga samarbetet kring dessa publikationer.

Bedömning av publikationskanaler i de norska och danska bibliometriska modellerna (371.5K)

I rapporten analyseras olikheter i bedömningen av publikationskanaler i de norska och danska bibliometriska modellerna, samt hur skillnaderna påverkar resultatet för två fakulteter vid GU. Analysen visar att det finns olikheter mellan modellerna i vad som uppfattas som publikationskanaler (förlag och tidskrifter) med ”högst internationell prestige”, så kallade nivå 2‐kanaler. Även om det finns skillnader i bedömningarna får det små konsekvenser i utfallet av poängsummor för den samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteten vid GU.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-06 09:10

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen