Göteborgs universitetsbibliotek: Bibliometriska mått och indikatorer
Webbkarta

Bibliometriska mått och indikatorer

Med hjälp av bibliometri kan man med olika indikatorer avspegla forskningskommunikation, produktion och synlighet. Man kan också via sampubliceringar och citeringar ta fram statistik över samverkan mellan olika forskare och forskningsområden. Det finns en rad olika bibliometriska indikatorer, de vanligaste listas nedan.

Indikator Definition
P antal publikationer, publicerade under en viss tidsperiod och indexerade i den databas man använder för sökningen (exempelvis GUP)
C antal citeringar inkl. självciteringar
C* antal citeringar exl. självciteringar
CPP Cites Per Publication, antalet citeringar per publikation
CPP/FCSm antalet citeringar per publikation jämfört med genomsnittet för publikationer av samma typ, inom samma ämnesområde och publicerade samma år. Ett värde högre än 1 innebär att den aktuella publikationen är citerad mer än världsgenomsnittet
h-index en forskares h-index är n om vederbörande har skrivit minst n verk som vardera har citerats minst n gånger. En forskare som exempelvis har publicerat 32 artiklar varav 10 har citerats 10 gånger eller fler vardera har h-index 10
JIF Journal Impact Factor, ett mått på det genomsnittliga antalet citeringar per artikel i en viss tidskrift.  Du hittar dessa i databasen JCR - Journal Citation Reports
 PtopX andel publikationer som tillhör de X% mest citerade i sitt ämnesområde under en viss tidsperiod (där X brukar vara 1, 5, 10 eller 20)

Begrepp

Citeringsfönster
Den tid under vilken man mäter citeringarna till en viss artikel. Är citeringsfönstret två år kan man för en artikel publicerad 2007 mäta de citeringar den fått de två närmast följande åren efter publiceringen, dvs. 2008 och 2009.

Fraktionering
Att dividera publikationspoängen eller citeringspoängen med antalet författare till publikationen. En artikel med fem författare ger då varje författare 1/5 av poängen. Man kan också fraktionera på institution, så att exempelvis en författare knuten till två institutioner genererar halva publikationspoängen eller citeringspoängen till respektive institution.

Normering
Att jämföra med lika. Vid fältnormering jämför man exempelvis med andra publikationer inom samma ämnesfält.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2014-07-16 08:18

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen