Göteborgs universitetsbibliotek: Guide till Open Access

Guide till Open Access

Parallellpublicering i GUP

Parallellpublicering (även kallad självarkivering eller deponering) innebär att en artikel är publicerad fritt tillgängligt i fulltext i ett öppet arkiv. Nu kan du ladda upp dina artiklar och konferensbidrag i GUP. Därmed uppfyller du eventuella open access-krav från forskningsfinansiärerna (se Open Access).

Instruktioner hur man ladda upp en fil finns här.

Vid publicering i en kommersiell tidskrift tillåter många förlag parallellpublicering. Kontrollera regler och riktlinjer för den tidskrift du publicerat din artikel i söktjänsten Sherpa/Romeo.

Parallellpublicering i GUPEA

Vill du parallellpublicera bokkapitel, böcker, forskningsrapporter eller annat material, kan du göra det i det öppna arkivet GUPEA. Kontakta GUPEA-supporten via kontaktformuläret för att sedan få hjälp med parallellpubliceringen i GUPEA. Skriv ut och skicka in avtal för elektronisk publicering till GUPEA-supporten, Digitala tjänster, Göteborgs universitetsbibliotek, Box 222, 405 30 Göteborg.

Välj en open access-tidskrift

Du kan också välja att publicera din artikel direkt i en open access-tidskrift. Open access-tidskrifter ger fri spridning och tillgänglighet av artiklar på Internet och upphovsrätten stannar hos författaren. Tidskrifter/förlag som tillämpar open access avgiftsbelägger ofta författaren eller forskningsinstitutionen istället för att kräva prenumeration av läsaren. Sök i till exempel DOAJ (Directory of Open Access Journals) efter en lämplig tidskrift inom ditt aktuella forskningsområde. DOAJ täcker över 6500 fritt tillgängliga och flertalet kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter. 

Utgivare och arkiv

Författare vid Göteborgs universitet har möjlighet att till en reducerad kostnad publicera sin forskning i BioMed Central som är utgivare av närmare 200 open access-tidskrifter. Ett internationell öppet arkiv är PubMedCentral som drivs av National Institutes of Health. PLoS och Hindawi är också open access-förlag som ger ut ett flertal tidskrifter med höga impactfaktorer inom olika ämnesområden. SpringerOpen är Springers utbud av open access-tidskrifter inom STM (science, technology and medicine).

Tveksamma open access-förlag

Det finns open access-förlag som verkar mindre seriösa och man bör vara uppmärksam när man får erbjudande från ett förlag eller en tidskrift som man inte känner till. Tänk på innan du väljer förlag och tidskrift:

  • Är tidigare publicerade artiklar författade av välrenommerade författare och/eller från i ämnet välrenommerade institutioner?
  • Vilka sitter i ”editorial board”?
  • Finns det bra kontaktinformation?
  • Är villkoren i ”License to publish” rimliga?

Det finns bra sammanställningar på Lunds universitetsbibliotekets och Blekinge Tekniska Högskolans webbplatser. Se även artikeln i tidskriften Universitetsläraren (Sveriges universitetslärarförbund).

Upphovsrätt

I SherpaRomeo finns information om förlagens policy vad beträffar författares upphovsrätt men där finns också information om förlagens regler för parallellpublicering.

SherpaJuliet ger information om forskningsfinansiärers policy.

Commentarium on Open Access to Research (COAR) ger rådgivning och visioner ur ett forskarperspektiv sammanställt av Erik Sandewall professor vid Linköpings universitet.

Författare kan försäkra sig om sina författarättigheter vid publicering i internationella tidskrifter genom att använda organisationen SPARC's Author Addendum.

Science Common Scholars Copyright Project erbjuder verktyg för open acccess-publicering. Här återfinns också Scholar´s Copyright Addendum Engine där författaren kan få hjälp att säkerställa viss upphovsrätt.

Creative Commons är en icke-vinstdrivande organisation som erbjuder gratis, flexibla licenser för att skydda kreativa verk.

Copyright toolbox är ett hjälpmedel för såväl författare som förlag i samband med open access-publicering.

Svenska Bonus Presskopia har information om upphovsrätt och digital teknik.

Kontaktinformation

Digitala tjänster

Team för Publicering och bibliometri

Telefon:
031-786 66 71

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2013-05-29 10:57

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta