Göteborgs universitetsbibliotek: OA-krav från finansiärer

OA-krav från finansiärer

Både svenska och internationella forskningsfinansiärer ställer krav på att forskningsresultat som de har finansierat ska vara fritt tillgängliga på Internet. Resultaten skall publiceras open access.

Vetenskapsrådets förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information överlämnades till regeringen vid årskiftet.

Riktlinjerna föreslås gälla fullt ut från och med 2025 och omfattar vetenskapliga publikationer; artiklar, monografier och konstnärliga verk, liksom forskningsdata.

Vanliga finansiärer av GU-forskning

I tabellen görs en sammanställning av de villkor olika finansiärer har vad gäller open access-publicering. Variationer av villkoren kan handla om vilken typ av dokument som open access-kravet gäller, inom vilken tidsperiod open access-kravet ska uppfyllas och hur extrakostnaden hanteras.

  Vetenskapsrådet Riksbankens Jubileums-fond (RJ) Wallenberg stiftelserna FORTE FORMAS European Commission H2020 National Institutes of Health
VETENSKAPLIGA ARTIKLAR JA JA JA JA JA JA JA i PMC
Tillåter parallellpublicering ja ja ja ja ja ja ja
Inom 6 m

 

ja ja ja ja ja ja ja
Inom 12 mån

 

Hum + Sam -   - - Hum + Sam ja
APC tas med i ansökan

 

ja - ja - ja ja -
Schablonbidrag

 

- 50 000 kr - 30 000 kr - - -
Kontroll

 

ja - - - - - ja
               
FORSKNINGSDATA

 

FRÅN 2025

 

NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA
MONOGRAFIER, KAPITEL

 

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

APC=article processing charge
PMC=PubMedCentral

Forskningsfinansiärer om open access-krav:

Sherpa/Juliet ger information om internationella forskningsfinansiärers krav på open accesspublicering.

Vetenskapsrådet
Riksbankens jubileumsfond
Wallenberg Stiftelserna
FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet Formas

European Commission - Horizon 2020
National Institutes of Health

Kontaktinformation

Digitala tjänster

Team för Publicering och bibliometri

Telefon:
031-786 66 71

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-02-19 07:42

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen