Göteborgs universitetsbibliotek: OA och forskningsdata

OA och forskningsdata

Syftet med open access på forskningsdata är att insamlad data ska kunna återanvändas och vetenskapliga resultat maximeras.

Vetenskapsrådets Förslag på nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information föreslås gälla fullt ut från och med 2025 och omfattar vetenskapliga publikationer; artiklar, monografier och konstnärliga verk, liksom forskningsdata.

'Open Access Pilot in Horizon2020'

Inom ramprogrammet Horizon2020 har EU-kommissionen lanserat ett pilotprojekt för open access till underliggande forskningsdata; the Open Research Data Pilot.

Piloten gäller ett urval av ämnesområden och data som ska göras tillgänglig är det som krävs för att kunna bekräfta resultaten i studien. Även metadata ska göras open access och preciseras i en datahanteringsplan (DMP-Data Management Plan).

Exempel på datahanteringsplaner
DMP enligt Digital Curation Centre
DMP enligt University of Edinburgh

Forskningsinfrastrukturer i Sverige:
SND-Svensk Nationell Datatjänst
BILS-Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences

Öppna digitala arkiv
ZENODO – (EU föreslår)
FigShare

Databas för andra digitala arkiv
Re3data.org

Databaser för forskningsdata
Web of Science – Data Citation Index (GU-inloggning)

Mer information på medarbetarportalen

Göteborgs universitet inrättar under våren 2019 en ny funktion som ska ge råd och hjälp när det gäller hantering, arkivering och publicering av den data som genereras av forskning.

Läs mer om hantering av forskningsdata på medarbetarportalen.

Kontaktinformation

Digitala tjänster

Team för Publicering och bibliometri

Telefon:
031-786 66 71

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-02-22 15:33

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen