Göteborgs universitetsbibliotek: Publicering i en OA-tidskrift

Publicering i en OA-tidskrift

Open access-tidskrifter ger fri spridning och tillgänglighet av artiklar på Internet och upphovsrätten stannar hos dig som författare. Det kallas gyllene open access.

Tidskrifter/förlag som tillämpar open access avgiftsbelägger ofta författaren eller forskningsinstitutionen, med en publiceringsavgift, en APC – article processing charge. De större forskningsfinansiärerna subventionerar som regel denna APC.

Sök i Directory of Open Access Journals efter en lämplig tidskrift inom ditt aktuella forskningsområde. Tidskrifter kan ha öppen tillgång i olika omfattning. Open Access Spectrum Evaluation Tool ger en snabb översikt av graden av öppenhet för olika tidskriftstitlar.

Författare vid Göteborgs universitet har möjlighet att publicera sig hos ett par förlag och i ytterligare ett antal tidskriftstitlar till en reducerad kostnad. Kontakta Teamet för publicering och bibliometri på Göteborgs universitetsbibliotek och läs mer under fliken OA-publicera med rabatt.

Tveksamheter kring open access-förlag

Det finns open access-förlag som är okända och/eller mindre seriösa. Var uppmärksam när du får erbjudande från ett förlag eller en tidskrift som du eller dina kollegor inte känner till.

Tidskriftens hemsida ska tydligt redogöra för:

  • Ägarskap; vem är ägare och i vilket land finns organisationen.
  • Kvalitetsgranskning / Peer Review-förfarande
  • Vilka ingår i redaktionskommittén, med fullständigt namn och gärna hemuniversitet.
  • Licensvillkoren (Licence to Publish) som redogör för användarrättigheter, ska finnas lättillgängliga.
  • En kontaktperson/adress.

Sammanställningar över tveksamma förlag:

Kontaktinformation

Digitala tjänster

Team för Publicering och bibliometri

Telefon:
031-786 66 71

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-01-24 08:12

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen