Göteborgs universitetsbibliotek: Publicering i en OA-tidskrift

Publicering i en OA-tidskrift

Open access-tidskrifter ger fri spridning och tillgänglighet av artiklar på Internet och upphovsrätten stannar hos dig som författare.

Tidskriftsförlag som tillämpar open access har ofta en publiceringsavgift som betalas av författaren eller forskningsinstitutionen. Denna kallas APC, article processing charge. Läs mer om Publiceringsavgifter och rabatter.

Sök i Directory of Open Access Journals efter en lämplig tidskrift inom ditt aktuella forskningsområde. Tidskrifter kan ha öppen tillgång i olika omfattning. 

Tveksamheter kring open access-förlag

Det finns open access-förlag som är okända och/eller mindre seriösa. Var uppmärksam när du får erbjudande från ett förlag eller en tidskrift som du eller dina kollegor inte känner till.

Tidskriftens hemsida ska tydligt redogöra för:

  • Ägarskap; vem är ägare och i vilket land finns organisationen.
  • Kvalitetsgranskning / Peer Review-förfarande
  • Vilka ingår i redaktionskommittén, med fullständigt namn och gärna hemuniversitet.
  • Licensvillkoren (Licence to Publish) som redogör för användarrättigheter, ska finnas lättillgängliga.
  • En kontaktperson/adress.

Guide för att bedöma open access-förlag:

Kontaktinformation

Digitala tjänster

Team för Publicering och bibliometri

Telefon:
031-786 66 71

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-11-01 07:56

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen