Göteborgs universitetsbibliotek: Registrering av vetenskapliga publikationer i GUP

Registrering av vetenskapliga publikationer i GUP

I databasen GUP (Göteborgs universitets publikationer) registrerar författare som är verksamma vid Göteborgs universitet uppgifter om publicerade artiklar, bokkapitel, böcker, rapporter m. m. Vi uppmuntrar även parallellpublicering (open access) av artiklar och konferensbidrag i GUP.

Praktiska förändringar i nya GUP

Publikationstyper
Publikationstyperna är förändrade och anpassade till nya riktlinjer från SwePub. Alla poster från den tidigare databasen har mappats över och fått publikationstyper som överensstämmer med de i den nya databasen. Nytt är även att det för kategorierna bok, kapitel i bok, samlingsverk, proceeding samt bidrag till encyklopedi går att märka upp huruvida publikationen är refereegranskad eller inte. Vill du se alla förändringar och nyheter går dessa att hitta i listan över publikationstyper samt mappningstabellen

Granskningsfunktion
Sidan där poster granskas och godkänns har ändrat utseende. Även funktionen är ändrad då det endast är ändringar i relevanta fält (publikationstyp, innehållsmärkning, affiliering och ämnesord) som gör att posten hamnar i granskningsläge.

Utkast
En annan nyhet är att det finns en funktion för utkast, som gör det möjligt att återvända till en påbörjad post vid ett senare tillfälle.

Varför GUP

GUP-data används till synliggörande av universitetets forskning och statistik och analys över forskningspublicering.

GUP synliggör GU-forskning I GUP-databasens sökgränssnitt görs universitetets samlade publicering tillgänglig för användare på internet. Publikationslistor och ämnesspecialiseringar förmedlas ut till GU-institutionernas webbsidor. GUP-data blir nationell metadata i SwePub. Informationen blir också tillgänglig för Google och andra sökmotorer.

GUP blir underlag för statistik och analys av GU-forskning Databasen är underlag för universitetets bibliometriska analysverksamhet. Informationen används antingen direkt eller berikas genom samkörning med andra databaser. Statistik och forskning baserat på underlaget används i universitetets analys av sin verksamhet och i beredning inför olika typer av beslut.

Affiliering

Ange tydligt din institutionstillhörighet, både i publikationen och när du registrerar din publikation i GUP.

För att dina publikationer ska få större genomslag i sökmotorer och du, din institution och Göteborgs universitet ska bli bättre rankade, är det viktigt att ange din anknytning på korrekt sätt. När du publicerar artiklar, böcker, konferensbidrag m.m. som är gjorda vid Göteborgs universitet, ska alltid institutionens namn anges tillsammans med lärosätet.
Exempel: Department of Political Science, University of Gothenburg

Ordningsföljden på affilieringarna påverkar inte det bibliometriska analysresultatet, men kan ha inverkan på hur tidskriften/förlaget behandlar och visar upp adresserna. Vi rekommenderar därför att du anger din primära forskningsorganisation (vanligen din institution vid Göteborgs universitet) som första adress och din eventuella andra affiliering som andra adress.

Affilieringen vid registrering i GUP ska vara den samma som i publikationen. Uppgifter om anknytningar i "acknowledgements" räknas inte som affiliering.

Om du registrerar en publikation med en författare från ett annat lärosäte ska du inte ange någon affiliering vid den författarens namn. Lämna fältet för institution tomt.

Rektorsbeslut

Publikationslistor

Länkar

Sök i GUP

Kontaktinformation

GUP-support

Telefon:
031-786 66 71

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-10-26 09:25

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen