Göteborgs universitetsbibliotek: Hur vi arbetar

Hur vi arbetar

Digitaliseringsteamet på universitetsbiblioteket arbetar främst med två områden: digitalisering och systemutveckling. Utöver detta är vi involverade i olika nationella projekt, exempelvis Digital forensics.

Digitalisering

Arbetet med att digitalisera samlingar börjar med att varje verk skannas högupplöst i sin helhet, från pärm till pärm. Vi fokuserar på att göra texten så läsbar och tillgänglig som möjlig och vi är noga med att få med andra detaljer som till exempel anteckningar, stämplar och vattenmärken. Vi är måna om hög kvalitet på den digitala kopian och följer därför de europeiska riktlinjer som är definierade i Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines.

Skanning

Vi har många olika sorters skannrar för att kunna digitalisera varje verk på bästa sätt. Idag har vi digitaliseringsrobot, rullskanner, arkskanner, kantskanner, flatbäddsskanner och två planetskannrar. Vi klarar att digitalisera alla typer av fotografier upp till A3-storlek, inklusive glasplåtar.

Efterbearbetning
De flesta verk som har tryckt text genomgår en OCR-tolkningsprocess där texten på bilden omvandlas till text som man kan söka i och redigera. Det gör att de digitaliserade verken blir möjliga att söka upp via Google och att du som användare enkelt kan kopiera och bearbeta texten.

Leverans och publicering 
När verket är digitaliserat levererar vi det vanligtvis som en OCR-tolkad PDF i fullfärg. Andra filformat som vi kan leverera är textfiler, XML-filer, Word, bilder i JPEG eller TIFF.

Om verket är upphovsrättsfritt publiceras det sedan i universitetets publiceringssystem GUPEA och blir sökbart i fulltext via Google. Handskrifter publiceras via handskriftsdatabasen och monografier länkas upp i Libris.

Systemutveckling

Det pågår en ständig utveckling av våra system för att förbättra vår digitaliseringsprocess.

dFlow - processverktyg
Processverktyget dFlow började utvecklas av Göteborgs universitetsbibliotek 2013. Det är en del av ALVIN-samarbetet, då dFlow även skapar METS-paket innehållande:

  • Master (TIFF)
  • Web (JPEG)
  • Alto (XML)
  • PDF
  • METS-xml (innehållande katalogdata samt metadata på bildnivå)

I dFlow kan du följa våra projekt och se vad som har digitaliserats.

dCat - katalogiseringsverktyg
Katalogiseringsverktyget dCat används för att skapa digitala poster i LIBRIS. 

Kontaktinformation

Kontaktformulär

Följ oss på Twitter

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-08-31 12:57

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen