Göteborgs universitetsbibliotek: Emigrationsutredningen 1907-1914

Emigrationsutredningen 1907-1914


Offentlig utredning 1908-14 angående emigrationen från Sverige. (PDF, produktion 2001)

Betänkande i utvandringsfrågan och därmed sammanhängande spörsmål (45,7M)
Bilaga 1 : Utvandringslagstiftning : öfversikt af dess utveckling och nuvarande beskaffenhet i Europas olika stater / af Nils Wohlin (7,5M)
Bilaga 2: Utvandringsväsendet i Sverige : öfversikt af gällande författningar och deras tillämpning (7M)
Bilaga 3: Mormonvärfningen (2,6M)
Bilaga 4: Den svenska och europeiska folköknings- och omflyttningsstatistiken i sina hufvuddrag / af Gustav Sundbärg (11,5M)
Bilaga 5: Ekonomisk-statistisk beskrifning öfver Sveriges olika landsdelar / af Gustav Sundbärg (34,3M)
Bilaga 6: Geografiska betingelser för näringslifvet inom Sveriges olika landsdelar / af Per Stolpe (5,6M)
Bilaga 7: Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika (11,5M)
Bilaga 8: Bygdeundersökningar (19,1M)
Bilaga 9: Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900 : statistisk-demografisk studie på grundval af de svenska yrkesräkningarna / af Nils Wohlin (15,9M)
Bilaga 10 : Faran af bondeklassens undergräfvande i sammanhang med de gamla arfvejordåskådningarnas upplösning, emigrationen och bondjordens mobilisering / af Nils Wohlin (11,9M)
Bilaga 11: Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna : öfversikt af deras uppkomst, tillväxt och aftagande med särskild hänsyn till torparklassens undergräfvande / af Nils Wohlin (5,0M)
Bilaga 12: Jordstyckningen : [tabellbilagor] (9,6M)
Bilaga 13: Allmänna ekonomiska data rörande Sverige : öfversikter och jämförelser / af Gustav Sundbärg (5,2M)
Bilaga 14: Småbruksrörelsen å de Brittiska öarna samt inre kolonisationen i Preussen och Förenta Staterna : redogörelser / af Gustaf F. Steffen, Paul Bergholm och A.K. Eckerbom (17,1M)
Bilaga 15: Arbetsmetoder i Amerika (1,3M)
Bilaga 16: Det svenska folklynnet : aforismer / af Gustav Sundbärg (4,5M)
Bilaga 17: Utdrag ur uttalanden som till Emigrationsutredningen inkommit från rikets hushållningssällskap, skogsstaten, kronolänsmän, pastorsämbeten och provinsialläkare (11,6M)
Bilaga 18: Uttalanden i emigrationsfrågan af svenska vetenskapsmän (6,4M)
Bilaga 19: Uttalanden rörande Sveriges industri, handel och sjöfart som till Emigrationsutredningen inkommit från handelskamrar, handels- och sjöfartsnämnder, föreningar samt enskilda affärsmän (5,3M)
Bilaga 20: Uppgifter rörande svenskarnas ställning i vissa främmande länder : äfvensom uttalanden angående åtgärder för återvandringen (8,1M)
Register till Emigrationsutredningens publikationer (6,0M)
Hela utredningen (252.1M)

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-12-01 13:20

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta