Göteborgs universitetsbibliotek: EDC/EU-samlingen Europeiskt Dokumentationscenter
Webbkarta

EDC/EU-samlingen

Ekonomiska biblioteket vid Göteborgs UB är sedan 1991 ett EDC-bibliotek. Förkortningen EDC står för Europeiskt dokumentations- centrum. EDC:s uppgift är att samla och förmedla EU-dokumentation för forsknings- och utbildningsändamål.

Det finns ca 300 EDC-bibliotek i Europa och Sverige har 11 EDC vid högskolebibliotek fördelade över landet. Europeiska kommissionens generalirektorat för kommunikation har det övergripande ansvaret  nätverket.

EDC förses fortlöpande med  EU:s officiella dokument och informationsmaterial men mycket finns också tillgängligt via webben. Ekonomiska biblioteket köper även in annan litteratur med tonvikt på EU, dess lagstiftning, politik och ekonomi.

EDC/EU-samlingen finns på Ekonomiska biblioteket

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2012-09-25 09:31

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen