Göteborgs universitetsbibliotek: Samlingar och specialsamlingar
Webbkarta

Samlingar och specialsamlingar

Här hittar du information om några av våra betydelsefulla specialsamlingar och handskrifter. Här finns också information om bibliotekens samlingar med statistik, läromedel, EU- och FN-publikationer och ljud- och videoinspelningar.

Digitalisering

Delar av bibliotekets äldre material finns i digitaliserad form. Du hittar digitaliserat material i tjänsten dLiver. Du kan också kontakta oss för att beställa digitalisering av äldre tryckt material som finns på biblioteket.

EDC/EU-samlingen

Ekonomiska biblioteket är ett EDC-bibliotek (European Documentation Center), vilket innebär att biblioteket får alla EU-officiella publikationer. EDC/EU-samlingen innehåller också litteratur om EU-lagstiftning, politik och ekonomi.

Emigrationsutredningen

Emigrationsutredningen är en offentlig utredning utgiven 1908-1914 angående emigrationen från Sverige. Du hittar utredningen i digital form i Gupea.

FN-samlingen

Ekonomiska biblioteket har en deposition av FN-tryck som innehåller i stort sett allt tryckt material från FN, dess huvudorgan och vissa av underorganen och fackorganen.

Handskrifter

Det äldsta materialet i universitetsbibliotekets handskriftssamling är 2000 år gamla papyrer och ett 40-tal grekiska och latinska medeltidscodices. Större delen av handskriftssamligen består av personarkiv och föreningsarkiv. 

Herbert Blomstedt Collection

Herbert Blomstedt, en av världens främsta dirigenter, har donerat sin samling till Göteborgs universitetsbibliotek. Herbert Blomstedt Collection är tillgänglig för studier och forskning.

Iberoamerikanska samlingen

Iberoamerikanska samlingen, före detta Iberoamerikanska institutets bibliotek, består av litteratur på företrädesvis spanska och portugisiska om och från Iberiska halvön och Latinamerika. Den ämnesmässiga tyngdpunkten ligger på humaniora och samhällsvetenskap.

Läroböcker

Lärobokssamlingen utgörs av läromedel i samtliga ämnen för den obligatoriska skolan och gymnasiet från och med 1958. Dessa läroböcker finns på Pedagogiska biblioteket. Läroböcker som är utgivna tidigare än 1958 finns på Humanistiska biblioteket.

Polarportalen

Polarportalen handlar om svensk polarhistoria från år 1860 till 1980 och innehåller svenskt och internationellt material.

Specialsamlingar

Universitetsbiblioteket har flera specialsamlingar som är placerade i stängda magasin på Humanistiska biblioteket. Materialet får endast läsas och användas i bibliotekets läsesal. Kontakta Humanistiska biblioteket för att få hjälp att hitta och beställa fram material ur samlingarna.

Statistik

På Ekonomiska biblioteket finns en omfattande samling svensk och utländsk statistik. Samlingen innehåller också EU-statistik.

Uno Myggan Ericson

Uno Myggan Ericsons revy- och teaterhistoriska samlingar donerades till Göteborgs universitetsbibliotek år 2002. Samlingen speglar Myggans alla verksamhetsområden och består av arkivmaterial, böcker och grammofonskivor.

Visste du att...?

Göteborgs UB ett av de bibliotek i Sverige som tar emot så kallade pliktexemplar av svenskt tryckt material. Biblioteket har därför stora samlingar av svenskt material.

Inköpsförslag

Lämna förslag på inköp

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-17 16:04

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen