Hoppa till textinnehållet
Logotype, Göteborgs universitet

Göteborgs universitetsbibliotek

Bokningsregler

Regler vid bokning av grupprum
Regler vid bokning av lässtudio

Lässtudio - ett resursrum utrustat med olika tekniska hjälpmedel för studenter i behov av läs- och skrivstöd (dyslexi, synnedsättning eller annan funktionsnedsättning).