Göteborgs universitetsbibliotek: Bokningsregler

Bokningsregler

Regler vid bokning av grupprum

 • Bokning kan göras av student, forskare eller anställd vid Göteborgs universitet.
 • Grupprummen är avsedda för arbete i grupp, dvs minst två personer.
 • För att få boka måste Du ha ett giltigt bibliotekskort vid UB.
 • Tidspassen är två timmar för grupprum.
 • Två pass per dag kan bokas (gäller för samtliga bibliotek).
 • Avboka alltid Din tid om Du inte behöver grupprummet. Om Du redan har kvitterat tiden går det inte att avboka.
 • Bokad tid måste alltid kvitteras av den som bokat.
 • Kvittering görs samma dag som grupprummet skall användas - dock tidigast 15 minuter före och senast 15 minuter efter bokningstidens start. Tiden blir automatiskt gulmarkerad och kan endast då kvitteras. Kvitterad tid kan inte avbokas.
 • Bokningar som inte kvitteras blir lediga igen 15 minuter efter bokningens starttid.
 • Bokningar som görs efter bokningstidens start behöver inte kvitteras. De kan heller inte avbokas.
 • Vid bokning av dagens sista pass gäller att grupprummen är tillgängliga så länge biblioteket har öppet.Regler vid bokning av lässtudio

Lässtudio - ett resursrum utrustat med olika tekniska hjälpmedel för studenter i behov av läs- och skrivstöd (dyslexi, synnedsättning eller annan funktionsnedsättning).

 • Bokning kan göras av student, forskare eller anställd vid Göteborgs universitet med särskild behörighet på bibliotekskortet.
  Detta erhålles genom intyg från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Mer information om detta finns i Studentportalen.
 • Lässtudior som har två studioplatser är till för enskilda studier. Vid grupparbeten hänvisas till UB:s grupprum. Alla grupprumsdatorer är utrustade med hjälpprogram.
 • För att få boka måste Du ha ett giltigt bibliotekskort vid UB.
 • Tidspassen är två timmar.
 • Tre pass per dag kan bokas (gäller för samtliga bibliotek med lässtudio).
 • Kvittering görs samma dag som lösstudion skall användas - dock tidigast 15 minuter före och senast 15 minuter efter bokningstidens start. Tiden blir automatiskt gulmarkerad och kan endast då kvitteras. Kvitterad tid kan inte avbokas.
 • Avboka alltid Din tid om Du inte behöver lässtudion.
 • Vid bokning av dagens sista pass gäller att lässtudion är tillgänglig så länge biblioteket har öppet.
 • Vid frågor, kontakta oss via kontaktformuläret på den här sidan

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-06-09 10:22

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen