Göteborgs universitetsbibliotek: Att söka och skriva

Att söka och skriva

Dags för uppsats? Här finns råd för din informationssökning och för hantering av källor och referenser i uppsatsen.

När du ska skriva uppsats eller göra en studieuppgift behöver du söka efter litteratur om ditt ämne. Sökprocessen är ofta tidskrävande, speciellt om du vill göra en fördjupad sökning om ett specifikt forskningsområde. Dina val av sökord, hur du avgränsar sökningen och vilka söktjänster du väljer har stor betydelse för vilket resultat du får i form av relevant material för uppsatsen. Har du kört fast i din sökning? Här finns söktips för att komma vidare!

När du börjar själva skrivarbetet är det bra att känna till hur du ska hantera den information du hittat. Genom att använda tydliga källhänvisningar och korrekt citat- och referatteknik skiljer du dina egna resonemang från andra skribenters tankar och teorier. På så sätt undviker du att plagiera. Det är också viktigt att du gör en kritisk granskning och värdering av de källor du vill använda i din text. Ett genomtänkt urval av källor och publikationer visar att du är insatt i forskningsområdet.

Riktlinjerna för hur man skriver vetenskapliga texter kan skilja sig åt mellan olika institutioner. Fråga din lärare om du är osäker på vad som gäller inom just ditt ämne. Hos Enheten för akademiskt språk (ASK) kan du lära dig mer om att skriva akademiskt eller få handledning i språk, struktur eller stil i ditt skrivande. På några av biblitoteken kan du träffa språkhandledare på drop-in och snabbt få hjälp och råd.

Behöver du mer hjälp med att söka information kan du få sökhandledning av bibliotekarier i bibliotekens informationsdiskar.

Om sökhandledning på biblioteken

Enheten för akademiskt språk (ASK)

Söksupport

Fråga biblioteket

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-07-12 13:44

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen