Göteborgs universitetsbibliotek: Källkritiska frågor

Källkritiska frågor

När du granskar tryckta och webbaserade källor finns det några frågor du kan ställa dig för att undersöka deras tillförlitlighet:

 • Vem är upphovsman?
  Finns det en angiven författare eller utgivare, och kan du kontrollera deras auktoritet på området?
   
 • Vilket syfte har innehållet?
  Vill författaren informera, påverka, provocera eller kanske sälja?
   
 • För vem är materialet skrivet?
  Vilken målgrupp riktar sig texten till, och passar svårighetsnivån ditt syfte?
   
 • Hur aktuell är informationen?
  När sammanställdes materialet, och är det uppdaterat nyligen? Finns det nya upplagor?
   
 • Hur trovärdigt är innehållet?
  Hur väl täcker källan ämnet? Är faktauppgifterna riktiga och är texten objektiv? Finns det angivna referenser i text och litteraturlista?
   

Jämför gärna med andra källor! Du bör naturligtvis också alltid också fundera över om källan är relevant för ditt ämne.

Bild: studentutbyte

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-29 12:40

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen