Göteborgs universitetsbibliotek: Plagiering

Plagiering

Plagiering innebär att man använder någon annans verk utan att ange vem som är upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen.

Exempel på plagiering är:

  • att kopiera text, bilder eller diagram från någon annans arbete, utan att ange källhänvisning
  • att formulera om innehållet i någon annans arbete, utan att ange källhänvisning
  • att översätta ordagrant från ett annat språk, utan att tydligt skriva att det rör sig om en översättning
  • att använda någon annans text och endast byta ut några få ord mot synonymer, trots att källhänvisning är angiven

Ange källan

Hur gör man då för att undvika att plagiera? Kort sagt handlar det om att tydliggöra vad som är författarens egna resonemang och vad som är hämtat från andra skribenter. Detta gör du genom att klart markera citat och referat i din text, samt genom att skriva korrekta källhänvisningar (referenser) både i text och i litteraturlista.

Citat och referat
Referenser
Film: Att referera och citera (6.00 min)

Akademisk integritet - öppen kurs

Kursen Akademisk integritet handlar om vad plagiering är och om hur man kan undvika plagiering genom korrekt källhänvisning. Kursen finns på de öppna sidorna i universitetets lärplattform GUL och är tillgänglig för alla. 

Akademisk integritet

Plagiering är en utbildningsfråga

Plagiering är allvarligt och ses som ett brott mot god akademisk sed. Misstänkta fall av plagiering kan tas upp i disciplinnämnden, och i värsta fall leda till avstängning från studierna. Göteborgs universitet har en handlingsplan för förebyggande av plagiering, där man understryker att plagieringsproblemet ska ses som en utbildningsfråga. Det handlar alltså om att du som är student ska få möjlighet att lära dig hur du kan undvika att plagiera när du skriver en akademisk text.

Fotograf: Linda Sohlberg för Refero

Mer om plagiering

Urkunds plagiathandbok

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-03-01 16:10

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen