Göteborgs universitetsbibliotek: Referenser

Referenser

Referenser och litteraturlista är viktiga beståndsdelar i akademiska texter. De visar att författaren tagit del av tillgänglig forskning inom det aktuella området och ger läsaren möjlighet att kontrollera de källor som angetts.

Referens i texten

När du gör ett citat eller referat i den löpande texten ska du alltid ange originalkällan i direkt anslutning till citatet/referatet. Detta kallas för en referens eller källhänvisning. Källhänvisningen gör det möjligt för läsaren att hitta och läsa själva källmaterialet.

Det finns i huvudsak två olika sätt att utforma källhänvisningar i löptexten. Antingen används parenteser eller också fotnoter. Om du använder parenteser ska du ange författare, publiceringsår och gärna ge en sidhänvisning. Exempel: (Säljö 1998, s.34)

Referens i litteraturlistan

Alla referenser ska även redovisas utförligare i en litteraturlista (källförteckning, referenslista) i slutet av din text. En felaktigt utformad referens kan medföra att läsaren inte hittar originalkällan och alltså inte kan kontrollera materialet.

Den exakta utformningen av referenser och litteraturlista är reglerade av olika system, så kallade referensstilar. Vanliga stilar är till exempel APA, MLA, Harvard och Vancouver. Vilken referensstil du ska använda avgörs av den praxis som gäller för den institution du tillhör. Oavsett vilken stil du väljer är det viktigt att du är konsekvent i utformningen av litteraturlista och referenser. Fråga din lärare om du är osäker på vilken referensstil du ska använda.

Exempel på referenser (enligt APA):

Bok
Rienecker, L., Stray Jørgensen, P. & Gandil, M. (2009). Skriv en artikel: om vetenskapliga artiklar, fackartiklar och förmedlande artiklar. (1. uppl.) Malmö: Liber.

Kapitel i bok
Sunderland , J. (2010). Researching language and gender. In B, Paltridge & A, Phakiti (Eds.) Continuum companion to research methods in applied linguistics. (pp. 318-336). London : Continuum.

Tidskriftsartikel
Goldman, S. R. (2011). Choosing and using multiple information sources: Some new findings and emergent issues. Learning and Instruction, 21(2), 238-242.

Webbsida
Adema, J. (2010). Who owns research? Hämtad 11 juni, 2010, från http://openreflections.wordpress.com/2010/06/07/who-owns-research/

Fotograf: Linda Sohlberg för Refero

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-12-21 08:44

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen