Göteborgs universitetsbibliotek: Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram

Källhänvisningar och litteraturlista kan samlas och utformas med hjälp av så kallade referenshanteringsprogram. De finns många olika programvaror, både fria och sådana som kräver licens. I högermarginalen finner du ett urval programvaror.

Varför använda ett referenshanteringsprogram?

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du hämta referenser från databaser, tidskrifter och bibliotekskataloger och skapa en databas med egna referenser. Manuell inläggning av referenser är också möjlig. 

Från databasen i referenshanteringsprogrammet kan du sedan välja ut de referenser som ska användas som källhänvisningar i det textdokument du arbetar med. De källhänvisningar som läggs in i texten skapar automatiskt en litteraturlista i slutet av ditt textdokumentet. 

Referenshanteringsprogrammen erbjuder att stort antal referensstilar att välja mellan. Du kan därför enkelt ändra referensstil för dina referenser vid behov. Ändringen sker automatiskt i alla dina källhänvisningar och i hela din litteraturlista.

EndNote och Zotero

Universitetsbiblioteket erbjuder visningar och information om hur du kommer igång med att använda referenshanteringsprogrammen EndNote och Zotero.

Om Endnote and Zotero

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-01-08 16:20

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen