Göteborgs universitetsbibliotek: Söktjänster

Söktjänster

Vilken söktjänst, bibliotekskatalog eller databas ska du välja? Inte bara ditt uppsatsämne spelar roll för valet av söktjänst.

Söktjänster kan vara ämnesspecifika eller täcka många ämnesområden. De kan också innehålla information om olika typer av publikationer. Därför behöver du veta vilken typ av information du söker. Läs om innehållet i några viktiga söktjänster nedan.

Supersök

Supersök är en söktjänst från universitetsbiblioteket som täcker alla ämnesområden och publikationstyper, inklusive tidskriftsartiklar i fulltext. Träffmängderna kan bli stora, men det finns möjligheter att filtrera sökningen på olika sätt som avgränsar sökresultatet. Supersök fungerar som en bred ingång till bibliotekets samling och kan vara ett bra sätt att få en överblick över vad som finns inom ett ämne.

Läs mer om Supersök

LIBRIS

LIBRIS är en gemensam katalog för alla svenska universitets- och högskolebibliotek. I både bibliotekskatalogen och i Supersök hittar du material som finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Om du vill söka utanför universitetsbibliotekets samlingar kan du använda LIBRIS. Här hittar du böcker, avhandlingar och rapporter. Om du hittar något i LIBRIS som inte finns i Göteborg kan du beställa det som fjärrlån.

Ämnesspecifika databaser

Om du vill finna den senaste forskningen inom ett område ska du välja en ämnesspecifik databas hellre än en databas som täcker alla ämnen. Du slipper därmed långa träfflistor med irrelevant material.

Se databaser inom alla ämnesområden

Genom att välja rätt ämnesdatabas har du också möjlighet att använda basens skräddarsydda funktioner som fältsökningar och specialiserade ämnesordslistor (thesaurer).

Film: Thesaurus i en ämnesspecifik databas (PsycInfo)

Film: Sökning i databasen PubMed

Sökprocessens olika faser, välj söktjänst

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-29 12:43

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen