Göteborgs universitetsbibliotek: Upphovsrätt

Upphovsrätt

Vad är upphovsrätt? Vad får man använda? Är det tillåtet att kopiera en hel artikel? Vi försöker räta ut frågetecknen nedan.

Upphovsrättslagen

Alla som skapar text, musik, bild, fotografi eller konst har automatiskt upphovsrätt till sitt verk. Detta regleras av Lagen om upphovsrätt. Lagen innebär att upphovsmannen har ensamrätt att bestämma vad som får göras med verket som hon eller han har skapat.

Ensamrätten består av två delar: ideell och ekonomisk rätt. Den ideella rätten innebär att upphovsmannen har rätt att bli omnämnd om någon använder sig av verket, samt hur och i vilket sammanhang som verket ska användas. Den ekonomiska rätten innebär att upphovsmannen även har rätt att ta ut betalning om någon ska använda verket. För att upphovsrätten skall gälla säger man att verket måste ha uppnått verkshöjd, vilket innebär att det måste vara så unikt att ingen annan skulle kunna göra exakt samma sak.

Att använda upphovsrättsskyddat material

På grund av upphovsrätten är det mesta du hittar på nätet skyddat. Det gäller givetvis även tryckt material. Texter som är publicerade får du använda så länge du citerar och refererar på korrekt sätt. Läs mer om Citat och referat.

Viktigt att notera är att bild, musik och film skiljer sig från textmaterial när det gäller upphovsrätt. Därför  rekommenderas det att du frågar upphovsmannen om lov om du skall använda en bild i ditt arbete.

Upphovsrättslagen är äldre än, och därför inte heller anpassad för, Internet. Numera finns dock en modernare upphovsrättslicens: Creative Commons. Creative commons-licenserna byggs upp av ett antal olika villkor som upphovsmannan kan kombinera för att ange hur materialet får användas. Grundtanken är att du fritt får sprida, kopiera och bygga vidare på ett verk utan att först be om lov (men du måste såklart hänvisa till upphovsmannen). Du har alltså redan fått lov att använda verket om du följer de villkor som upphovsmannen har lagt på verket.

Hitta bilder med Creative Commons-licens

Ett enkelt sätt att hitta bilder som man får lov att använda utan att fråga om lov, dvs bilder som har en Creative Commons-licens, är att leta på sajter som t ex Flickr och Wikimedia Commons.

Regler för nedladdning, utskrifter och kopiering

De flesta av de e-resurser som är tillgängliga på GU ingår i licensavtal som UB slutit med olika leverantörer. Villkoren för användning av materialet varierar beroende på förlag och leverantör. Kommersiell användning är inte tillåten. Vid överträdelse av något enskilt avtal har leverantören rätt att stänga av tillgången för hela GU.

Vanligtvis är det tillåtet att:

  • läsa och skriva ut enstaka artiklar för eget bruk och för användning i undervisnings- eller forskningssammanhang
  • ladda ner enstaka artiklar för eget bruk eller för att skicka vidare till kollegor inom GU
  • länka till material

Vanligtvis är det inte tillåtet att:

  • systematiskt skriva ut eller ladda ner t ex en hel tidskriftsvolym eller en hel e-bok
  • sälja material
  • skicka kopior vidare till personer utanför GU
  • tillgängliggöra artiklar via andra webbplatser eller webbtjänster

Vissa avtal tillåter användning av artiklar eller kapitel för framställning av kurskompendier medan andra uttryckligen förbjuder det.

Fråga oss gärna om du är osäker på vad som är tillåtet!

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-03 13:18

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen