Göteborgs universitetsbibliotek: Böcker

Böcker

Du hittar tryckta böcker, e-böcker och kursböcker i Supersök. Talböcker hittar du i Legimus. Äldre böcker kan du behöva söka efter i våra kortkataloger.

Hitta böcker i Supersök

Använd Supersök för att hitta böcker. I Supersök kan du söka efter allt material som köpts in av Göteborgs universitetsbibliotek efter år 1976. Filtrera på Böcker för att avgränsa din sökning.

Till Supersök

Hitta kursböcker
Du hittar även kursböcker i Supersök. Filtrera på Kursbok för att snabbt få träffar på endast kursböcker.

När du hittat en tillgänglig kursbok hämtar du den själv från bibliotekets kursbokshylla. Kursböckerna står uppställda i alfabetisk ordning, sorterade på boktitel.

Hitta e-böcker
Använd Supersök för att hitta e-böcker. Filtrera på Böcker och Fulltext online för att få träffar både på kapitel och hela e-böcker.

Om att hitta och använda e-böcker

När du har hittat boken och vill låna den
När du hittat en bok i Supersök kan du se var den är placerad och ofta själv hämta boken direkt från hyllan. Om boken finns i bibliotekens magasin måste du först beställa fram den för att kunna låna. Om boken är utlånad kan du ställa dig i kö.

Låna och beställa på biblioteket

Hitta talböcker i Legimus

En talbok är en inläst version av en tryckt bok. Observera att endast du som har behov av läs- och skrivstöd har rätt att låna talböcker. Du hittar talböcker i katalogen Legimus och läser dem i din dator, telefon eller i särskilda spelare.

Till Legimus

Hitta äldre böcker i kortkataloger

Om du letar efter äldre böcker och inte hittar dem i Supersök kan du istället använda någon av våra kortkataloger.

Hitta äldre böcker i kortkataloger

Om vi inte har boken du behöver

Om Göteborgs universitetsbibliotek inte har den bok du behöver kan du söka efter den i den nationella katalogen Libris. I Libris kan du hitta uppgifter om vad som finns att låna på alla universitets- och högskolebibliotek och flera forskningsbibliotek i Sverige.

Till Libris

Om du vill att vi beställer boken åt dig från något annat bibliotek kan du beställa ett fjärrlån.

Om fjärrlån

Kontaktinformation

Kontakta oss om böcker

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-04-05 13:30

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen