Göteborgs universitetsbibliotek: Inskannade kortkataloger

Inskannade kortkataloger

Universitetsbiblioteket har ett antal äldre kortkataloger som har skannats för att bli sökbara online. De inskannade katalogerna är:

Katalog -1957 förtecknar litteratur inom alla ämnesområden utgiven till och med 1957.

EKO förtecknar litteratur inom framför allt företagsekonomi, nationalekonomi och juridik utgiven före 1980 och som saknas i bibliotekskatalogen GUNDA.

Lärobokskatalogen 1958-75 förtecknar läromedel utgivna under åren 1958 till 1975 som är placerade på Pedagogiska biblioteket.

BIOKAT förtecknar de äldre delarna av Biomedicinska bibliotekets samlingar inom medicin och delar av naturvetenskaperna fram till cirka 1980. Litteratur inom dessa ämnen från äldsta tid och fram till 1957 bör också sökas i Katalog -1957.

BOTANKAT förtecknar de äldre delarna av Biomedicinska bibliotekets samlingar inom botanik med angränsande områden. Katalogen innehåller litteratur fram till cirka 1978. Litteratur inom botanik från äldsta tid och fram till 1957 bör också sökas i Katalog -1957.

DAHLKAT förtecknar professor Carl G. Dahls (1875-1959) boksamling av litteratur inom pomologi (läran om odlade frukter och fruktträd), trädgårdvetenskap och landskapsarkitektur. Samlingen omfattar publikationer tryckta mellan åren 1539-1959. 

På Humanistiska biblioteket finns också en handskriftsavdelning. Delar av dess register är sökbart i handskriftsdatabasen.

Val av katalog

I bibliotekskatalogen GUNDA finns i stort sett all litteratur som anskaffats av Göteborgs universitetsbibliotek efter 1976. Där finns också en hel del äldre böcker, men mycket av de gamla samlingarna finner man bara i våra kortkataloger. Några av dessa har skannats så att man kommer åt dem över nätet, några finns placerade på våra olika bibliotek.

  1. Börja alltid sökning efter äldre litteratur i bibliotekskatalogen GUNDA.
  2. Om du inte hittar materialet i GUNDA sök i någon av våra inskannade kortkataloger ovan.
  3. I sista hand kan du bläddra i de tryckta kortkataloger, som fortfarande finns på respektive bibliotek.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-06-24 15:05

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen