Göteborgs universitetsbibliotek: Tryckta kortkataloger

Tryckta kortkataloger

På en del av våra bibliotek finns tryckta kortkataloger som fortfarande används. De förtecknar litteratur som inte är registrerad i bibliotekskatalogen GUNDA och som inte finns i inskannad form.

Humanistiska biblioteket

  • Ämnesordnad katalog över litteratur utgiven till och med 1957. Denna katalog finns även alfabetiskt ordnad i den inskannade Katalog -1957.
  • Alfabetisk och ämnesordnad katalog över viss litteratur utgiven mellan 1958 och 1975, som inte registrerats i bibliotekskatalogen GUNDA.
  • Katalog över äldre kartor.
  • Katalog över den Östasiatiska samlingen.
  • Katalog över äldre skivinspelningar och andra ljudupptagningar.
  • Handskriftskatalog.

Biomedicinska biblioteket

  • Ämnesordnad katalog som förtecknar litteratur utgiven till och med 1977 inom medicin och delar av naturvetenskaperna. Denna katalog finns även alfabetiskt ordnad i den inskannade BIOKAT.
  • Ämnesordnad katalog över äldre botanisk litteratur. Denna katalog finns även alfabetiskt ordnad i den inskannade BOTANKAT.
  • Ämnesindelad katalog över professor Dahls samling av pomologisk litteratur (pomologi=läran om odlade frukter och fruktträd). Denna katalog finns även alfabetiskt ordnad som inskannad fil i DAHLKAT.

Samhällsvetenskapliga biblioteket

  • Kortkatalog över dagstidningar som inte registrerats i bibliotekskatalogen GUNDA.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-10-06 13:12

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen