Göteborgs universitetsbibliotek: Om databaser

Om databaser

Universitetsbibliotekets databaser innehåller referenser till tidskriftsartiklar och andra publikationer. Ofta finns materialet i fulltext som du kan läsa direkt eller ladda ner och skriva ut.

Hitta databaser i databaslistan

Databaser som finns tillgängliga genom Göteborgs universitetsbibliotek hittar du i databaslistan. Där kan du söka efter databasens titel, ämne eller ord som förekommer i databasens beskrivning.

Till databaslistan

Innehåll i databaserna

Universitetsbibliotekets databaser innehåller referenser (hänvisningar) till artiklar, avhandlingar, statistik och företagsfakta. En del databaser har artiklar i fulltext som du kan läsa direkt eller ladda ner och skriva ut. I databaslistan hittar du också ordböcker, uppslagsverk, ljudupptagningar och andra typer av material.

Hitta relevanta databaser

Databaserna kan vara ämnesspecifika eller ämnesövergripande. Varje databas har en beskrivning där du kan läsa om vilka ämnesområden databasen täcker.

Databaser inom ditt ämne
För att hitta databaser inom ditt ämne kan du navigera via databaslistans ämnen och avgränsa till olika typer av material.

Ämneslista över databaserna

Ämnesövergripande databaser
Utöver de ämnesspecifika databaserna finns det flera stora databaser som omfattar många ämnesområden. Filtrera på ämnesövergripande databaser för att hitta dessa.

Ämnesövergripande databaser

Komma åt databaserna

Du som är student eller anställd har tillgång till databaserna genom universitetets nätverk, eller genom att logga in med ditt GU-konto om du befinner dig utanför campus. Alla som besöker universitetsbiblioteket kan använda våra datorer för att komma åt databaserna.

Om distansåtkomst till e-resurser

Driftsmeddelanden

Inga driftstörningar inrapporterade.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-15 17:48

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen