Göteborgs universitetsbibliotek

Karnov


Innehåll
Karnov innehåller svenska lagar med lagkommentarer och länkar till rättsfall och förarbeten. Ett antal viktiga tidskrifter inom juridik finns i fulltext. Lagar, förarbeten och domar från EU finns också i Karnov.

Tillgänglighet
Tillgänglig för Göteborgs universitet / Online access for the University of Gothenburg

Leverantör
Karnov Group

Ämnesord
Juridik
  - EU-rätt
  - Svensk rätt

Terms of use »
  • Authorized user Definition: Faculty staff, researchers and students at the University of Gothenburg can use the library card number to get access, to most of the University Library e-resources when off-campus.
  • Download: Permitted (explicit)
  • Print: Permitted (explicit)
  • Scholarly sharing: Permitted (explicit)
  • Scholarly sharing note: "Forskarna vid de Deltagande Organisationerna får, i vetenskapligt syfte, dela med sig av enskilda kopior av artiklar ur Databasen till kollegor vid andra organisationer som inte är med i avtalet."
  • Course pack print: Permitted (explicit)
  • Course pack note: "Material ur Databasen får i den utsträckning som framgår av upphovsrättslagen ställas samman till kurskompendier för att underlätta undervisningen inom Deltagande Organisationer."

Driftsmeddelanden

Inga driftstörningar inrapporterade.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2013-09-27 14:34

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen