Göteborgs universitetsbibliotek

Mediearkivet


Alternativ titel
Retriever Research

Innehåll
Tidningsartiklar i fulltext, publicerade efter 1981. Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv innehållande tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. I Mediearkivet kan du söka artiklar på ett och samma ställe från alla stora dagstidningar, landsortstidningar och hundratals tidskrifter. Dessutom finns tillgång till ytterligare mediekanaler som kompletterar det tryckta materialet: svenskt webbarkiv, bloggar och TV/radio. Tyvärr ger Mediearkivet inte åtkomst till den så kallade "låsta webben" för Dagens Nyheter, di.se, Helsingborgs Dagblad Premium och Svenska Dagbladet Premium.

Obs! DN, Expressen, DI och Sydsvenskan kommer in i arkivet efter 24 timmar.

Tillgänglighet
Tillgänglig för Göteborgs universitet / Online access for the University of Gothenburg

Ämnesord
Samhällsvetenskap
  - Media, information, kommunikation
Ämnesövergripande

Kategorier
Dagspress

Terms of use »
  • Library staff note: Fjärrlån: tryckt kopia, fax eller via säker elektronisk överföring är tillåtet. "Bibliotek vid deltagande institutioner får dock leverera enskilda digitala kopior ur Databasen till andra offentligt finansierade bibliotek i enlighet med reglerna för så kallade fjärrlån/.../"
  • Authorized user Definition: Faculty staff, researchers and students at the University of Gothenburg can log in with their GU account in order to get off-campus access to most of the University Library e-resources.
  • Local authorized User definition: true
  • Download: Permitted (explicit)
  • Print: Permitted (explicit)
  • Scholarly sharing: Permitted (explicit)
  • Course pack print: Permitted (explicit)
  • Course pack note: "Material ur Databasen får i den utsträckning som framgår av upphovsrättslagen ställas samman till kurskompendier för att underlätta undervisningen inom Deltagande institutioner."

Driftsmeddelanden

Inga driftstörningar inrapporterade.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2013-09-27 14:34

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen