Göteborgs universitetsbibliotek

Mediearkivet


Alternativ titel
Retriever Research

Innehåll
Tidningsartiklar i fulltext, publicerade efter 1981. Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv innehållande tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. I Mediearkivet kan du söka artiklar på ett och samma ställe från alla stora dagstidningar, landsortstidningar och hundratals tidskrifter. Dessutom finns tillgång till ytterligare mediekanaler som kompletterar det tryckta materialet: svenskt webbarkiv, bloggar och TV/radio.

Obs! DN, Expressen, DI och Sydsvenskan kommer in i arkivet efter 24 timmar.

Tillgänglighet
Tillgänglig för Göteborgs universitet / Online access for the University of Gothenburg

Ämnesord
Samhällsvetenskap
  - Media, information, kommunikation
Ämnesövergripande

Kategorier
Dagspress

Terms of use »
  • Library staff note: Fjärrlån: tryckt kopia, fax eller via säker elektronisk överföring är tillåtet. "Bibliotek vid deltagande institutioner får dock leverera enskilda digitala kopior ur Databasen till andra offentligt finansierade bibliotek i enlighet med reglerna för så kallade fjärrlån/.../"
  • Authorized user Definition: Faculty staff, researchers and students at the University of Gothenburg can use the library card number to get access, to most of the University Library e-resources when off-campus.
  • Download: Permitted (explicit)
  • Download note: "Deltagande Institutioner och Behöriga Användare får ladda ner, spara till eget medium för läsning eller utskrift, samt distribuera och kopiera enskilda kopior av artiklar ur Databasen. Systematisk distribution är dock inte tillåten. Digital distribution är inte heller tillåten."
  • Print: Permitted (explicit)
  • Scholarly sharing: Permitted (explicit)
  • Course pack print: Permitted (explicit)
  • Course pack note: "Material ur Databasen får i den utsträckning som framgår av upphovsrättslagen ställas samman till kurskompendier för att underlätta undervisningen inom Deltagande institutioner."

Driftsmeddelanden

Inga driftstörningar inrapporterade.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2013-09-27 14:34

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen