Göteborgs universitetsbibliotek: Aktuella disputationer

Aktuella disputationer

2019-02-21
Detection and Aptness: A study in metaphor detection and aptness assessment through neural networks and distributional semantic spaces
Bizzoni, Yuri

2019-02-22
Engagement in Medical Research Discourse: A Multisemiotic Discourse-Semantic Study of Dialogic Positioning
Fryer, Daniel Lees

2019-02-22
Early closure of a temporary ileostomy after rectal resection for cancer
Park, Jennifer

2019-02-22
Jämställdhetspolitik och styrformens betydelse. Europeiska socialfonden i svensk och spansk förvaltning
Carlsson, Vanja

2019-02-22
Aspects of cost-effectiveness and feasibility of implementations for care of depressed persons in primary care - internet-based treatment and care manager organisation
Holst, Anna

2019-02-22
kalkbruk- krympsprickor och historisk utveckling av material, metoder och förhållningsätt
Eriksson, Jonny

2019-03-01
Regenerative effects of mesenchymal stem cell-derived exosomes
Wang, Xiaoqin

2019-03-01
Memory-Based Approaches to the Examination of Alibis Provided by Innocent Suspects
Portnoy, Shiri

2019-03-01
Midwives’ Collective Attitude towards Labour Pain: Mixed Methods Research
Shurouq, Hawamdeh

2019-03-01
Long-term outcomes of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents
Melin, Karin

2019-03-01
Mean systemic filling pressure - from Guyton to the ICU, and back again
Werner Möller, Per

2019-03-04
Operational Military Violence: A Cartography of Bureaucratic Minds and Practices
Malm, Anders

2019-03-08
Aspects of Communication, Language and Literacy in Autism Child Abilities and Parent Perspectives
Carlsson, Emilia

2019-03-08
Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar
Jakobson, Liivi

2019-03-08
Formal Methods for Testing Grammars
Listenmaa, Inari

2019-03-08
Handling socio-scientific controversy:Students' reasoning through digital inquiry
Solli, Anne

2019-03-08
Barnfetma och Metabola Syndromet hos förskolebarn - tidiga faktorer och identifiering av riskindivider från ett longitudinellt perspektiv
Kjellberg, Emma

2019-03-15
Intracranial volume in neuroimaging: estimation and use in regional brain volume normalization
Klasson, Niklas

2019-09-21
Delayed labour - risk factors, use of oxytocin and outcomes
Selin, Lotta

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-04-28 16:31

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen