Göteborgs universitetsbibliotek: Sök arkiv (avpublicerad)

Sök arkiv (avpublicerad)

Detaljpost

 
Arkiv Uno Myggan Ericsons arkiv 
Arkivnummer Handskriftsavdelningen  H 205
Arkivbildare Uno Myggan Ericson    1926-2001 
Tid 1940 - 2001 
Omfång 182 kapslar, 11 pärmar (14 hyllmeter) 
Beskrivning Författaren, revy- och teaterforskaren Uno Myggan Ericson (1926-2001) föddes i Nässjö, där han också växte upp och tog studentexamen 1947. Redan under gymnasietiden skrev han teaterrecensioner i Nässjö-Tidningen, där han fortsatte sin journalistiska verksamhet. Han skrev även lokalrevyer i Nässjö och Jönköping under tiden fram till 1958, då Karin Kavli engagerade honom som presschef vid Göteborgs stadsteater. Senare blev han även intendent och under 1982-1983 teaterchef för samma teater.
År 1959 blev Uno Myggan Ericson känd för svenska folket som deltagare i TV-programmet Kvitt eller dubbelt i ämnet revy. Sedan dess har han presenterat närmare 1000 radioprogram, som t. ex. Lite gammaldags,  Från scen och kabaret samt TV-programmet I Myggans vänkrets.
Uno Myggan Ericson har skrivit en mängd böcker inom ämnena teater och revy, bl.a. kan nämnas biografierna över Ernst Rolf (1968) och Karin Kavli (1984), På nöjets estrader (1971), Människor bakom schlager (1975). Sitt stora vetande samlade han i uppslagsverket Myggans nöjeslexikon, som utkom 1989-1993 i 14 band.
Uno Myggan Ericson hyste en stor kärlek till Jugoslavien och han publicerade en mängd artiklar och flera böcker om landet, t.ex. Jugoslavien (1965), Gator i Dubrovnik (1967), Vita murar, svarta berg (1970) och Historier från Dubrovnik (1998).

År 1987 utnämndes Uno Myggan Ericson till hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

År 2002 mottog Göteborgs universitetsbibliotek Uno Myggan Ericsons arkiv och boksamling samt en stor mängd grammofonskivor som gåva av hustrun Iréne Ericson.

Arkivet består av manuskript, biografiska handlingar, fotografier, korrespondens och en stor materialsamling rörande revy, teater och cabaret.
Materialsamlingen är ämnesordnad, oftast på person. Uno Myggan Ericsons inbördes ordning har så långt det varit möjligt bibehållits, vilket medför att t ex brev är fysiskt placerade på flera ställen i arkivet, inklistrade i någon bok, ett album eller separat inordnade i den ordinarie brevsviten. Hänvisningar finns i databasen.(Pia S. de Graaf) 
Arkivförteckning Uno Myggan Ericsons arkiv

Obs! Handskriftsdatabasen har flyttat

Bibliotekets handskriftsdatabas har flyttat till plattformen Alvin, vilket innebär att dessa söksidor kommer att stängas. Sök istället handskrifter i Alvin.

Kontaktinformation

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-07-03 15:34

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen