Göteborgs universitetsbibliotek: Sök brev (avpublicerat)

Sök brev (avpublicerat)

Detaljpost

Åter till lista   

Arkiv Ada Nilssons samling
Placering KvinnSam  A 22:3 
Avsändare Aleksandra Kollontaj   1872 - 1952
Mottagare Ada Nilsson   1872 - 1964 
Antal daterade 327 
Tid 1930 - 1951 
Anmärkning Breven är skrivna på tyska, svenska och norska. Fotostatkopior av breven finns i A 22:4. 
Språk Svenska 
  Korrespondens i andra riktningen -- Ada Nilssons samling
 
Digital kopia
Odaterat  14 s.  Bilagor: Donationsbrev, manuskript, anteckningar
Odaterat  26 s.  Odaterade brev, visitkort, brev från familjen Kolllontaj, brev från Ada Nilsson.
1930-11-26  2 s.  Ofullständigt
1932-04-30  1 s.  
Odaterat  2 s.  Odaterat, 1933?
Odaterat  1 s.  
1935-03-24  2 s.  
1935-07-22  2 s.  
1935-09-22  1 s.  
1935-12-06  1 s.  
1936-01-07  2 s.  
1936-04-22  2 s.  
1936-06-17  2 s.  
1936-06-29  4 s.  
1936-07-21  2 s.  
1936-08-13  2 s.  
1936-09-22  2 s.  
1936-10-04  2 s.  
1937-02-05  2 s.  
Odaterat  1 s.  
1937-03-11  1 s.  
1937-06-12  2 s.  
1937-06-28  1 s.  
1937-07-04  2 s.  
1937-09-12  2 s.  
1938-05-11  2 s.  
1938-05-15  4 s.  
1938-05-21  1 s.  Telegram.
Odaterat  2 s.  Odaterat, 1938?
1938-07-09  2 s.  
1938-07-21  5 s.  
1938-08-21  2 s.  
1938-09-13  2 s.  
1938-09-22  4 s.  
Odaterat  1 s.  
1939-04-02  2 s.  
1939-04-03  2 s.  
1939-09-07  6 s.  
1940-09-04  1 s.  
Odaterat  1 s.  Daterat december 1940
1941-09-02  1 s.  
1941-11-10  2 s.  
1941-12-06  1 s.  
1942-05-19  2 s., kuvert  
1942-06-06  1 s.  
1942-10-12  1 s.  
1942-10-30  2 s.  
1942-12-30  1 s.  
1943-02-05  1 s.  
1943-02-08  1 s.  
1943-02-24  1 s.  
1943-02-25  1 s.  
1943-02-28  1 s.  
1943-03-05  1 s.  
Odaterat  2 s.  Odaterat
1943-03-12  1 s.  
1943-04-16  1 s.  
1943-04-17  1 s.  
1943-04-23  1 s.  
1943-04-29  1 s.  
1943-05-11  1 s.  
1943-05-12  1 s.  
1943-05-18  2 s.  
1943-05-24  1 s.  
1943-05-26  1 s.  
1943-06-02  1 s.  
1943-06-05  1 s.  
1943-06-08  2 s.  
1943-06-21  1 s.  
1943-08-16  1 s.  
1943-08-27  1 s.  
1943-09-14  1 s.  
1943-10-01  2 s.  
1943-10-06  1 s.  
1943-12-20  1 s.  
1944-04-20  2 s.  
1945-01-14  2 s.  
1945-02-15  1 s.  
1945-03-24  2 s.  
1945-05-12  1 s.  Telegram
1945-05-21  1 s.  Telegram 21/5 1946
1945-05-23  1 s.  Telegram
1945-06-22  1 s.  
1945-07-30  4 s.  
1945-08-13  1 s.  Telegram
1945-08-21  1 s.  
1945-09-23  1 s.  Telegram
1945-10-11  1 s.  Koncept till telegram
1945-10-12  2 s.  
1945-10-25  1 s.  
1945-11-14  1 s.  Telegram
1945-12-17  1 s.  Telegram
1946-01-02  1 s.   Telegram
1946-01-12  1 s.  Telegram
1946-01-14  4 s.  
1946-01-26  1 s., kuvert  
1946-02-09  1 s.  Telegram
1946-02-12  1 s.  
1946-03-10  2 s.  
1946-03-20  1 s.  Telegram
1946-03-26  1 s.  Telegram
1946-03-28  1 s.  
1946-04-04  1 s.  Telegram
1946-04-09  1 s.  Telegram
1946-04-15  1 s.  Telegram
1946-04-28  1 s.  
1946-05-17  1 s.  
1946-05-21  2 s.  
1946-05-27  1 s.  Telegram
1946-06-06  2 s.  
1946-07-03  2 s.  
1946-08-21  2 s.  
1946-08-25  1 s.  
1946-09-05  1 s.  Telegram
1946-09-15  1 s.  Telegram
1946-10-13  2 s.  
1946-11-09  1 s.  Telegram
1946-11-10  2 s.  Postkort
1946-11-19  1 s.  Telegram
1946-12-02  2 s.  Postkort
1946-12-06  2 s.  Postkort
1946-12-16  1 s.  
1946-12-19  1 s.  Telegram
Odaterat  2 s.  Odaterat postkort
1947-01-02  2 s.  Postkort
1947-01-15  2 s.  Postkort
1947-01-16  1 s.  Telegram
1947-01-24  2 s.  Postkort
1947-02-02  2 s.  Postkort
1947-02-03  4 s.  
Odaterat  2 s.  Odaterat postkort
1947-02-07  2 s.  Postkort
1947-02-12  2 s.  
1947-02-15  1 s.  Telegram
1947-02-27  1 s.  
1947-03-16  2 s.  
1947-03-26  2 s.  Postkort
1947-04-03  2 s.  Postkort
1947-04-06  2 s.  Postkort
1947-04-15  2 s.  
1947-04-16  2 s.  Postkort
1947-04-29  2 s.  Telegram
1947-04-30  1 s.  
1947-04-30  1 s.  
1947-05-13  1 s.  Telegram
Odaterat  2 s.  Maj 1947, Postkort
1947-05-21  2 s.  Postkort
1947-05-26  2 s.  
1947-05-31  1 s.  Telegram
1947-06-21  2 s.  Postkort
1947-06-26  2 s.  
1947-07-02  1 s.  Telegram
Odaterat  2 s.  Postkort, juli 1947
1947-07-17  2 s.  
Odaterat  2 s.  Postkort, augusti 1947
Odaterat  2 s.  Postkort, augusti 1947
1947-08-18  2 s.  
1947-08-26  1 s.  Telegram
1947-08-26  2 s.  Postkort
1947-09-02  2 s.  Postkort
1947-09-07  3 s.  
Odaterat  4 s.  September 1947
1947-09-15  1 s.  Telegram
1947-09-21  1 s.  
1947-09-22  2 s.  
1947-10-06  2 s.  
1947-10-07  2 s.  
1947-10-10  1 s.  Telegram
1947-10-22  1 s.  
1947-10-27  2 s.  
1947-10-29  2 s.  Postkort
1947-11-11  2 s.  Postkort
1947-11-18  1 s.  Telegram
1947-12-05  2 s.  Postkort
1947-12-06  1 s.  Telegram
1947-12-07  1 s.  Telegram
1947-12-18  2 s.  Postkort
1947-12-23  1 s.  
1947-12-24  1 s.  Telegram ställt till Vilhelm Grönbeck
1947-12-28  2 s.  Postkort
1948-01-05  4 s.  
1948-01-11  2 s.  Postkort
1948-01-18  2 s.  Postkort
1948-01-18  2 s.  
1948-01-26  1 s.  Telegram
1948-01-26  2 s.  
1948-01-26  2 s.  Postkort
1948-02-04  1 s.  Telegram
1948-02-05  1 s.  Telegram
1948-02-19  5 s.  
1948-02-22  2 s.  Klipp ur Pravda samt kuvert
1948-02-28  2 s.  Postkort
1948-03-04  1 s.  Telegram
1948-03-07  2 s.  Postkort
1948-03-08  3 s.  
1948-03-19  2 s.  Postkort
1948-03-22  2 s.  Postkort
1948-03-26  2 s.  Postkort
1948-03-29  2 s.  
1948-04-03  2 s.  Postkort
1948-04-05  2 s.  
Odaterat  2 s.  april 1948
1948-04-13  1 s.  Telegram
1948-04-14  2 s.  Postkort
1948-04-20  2 s.  Postkort
1948-04-27  2 s.  Postkort
1948-05-01  2 s.  Postkort
1948-05-04  1 s.  Telegram
1948-05-06  2 s.  
1948-05-08  2 s.  
1948-05-10  2 s.  
1948-05-15  3 s.  
1948-05-28  3 s.  
1948-06-06  2 s.  Postkort
1948-06-20  2 s.  
1948-06-24  2 s.  Postkort
1948-06-28  1 s.  Telegram
1948-06-29  2 s.  Postkort
1948-07-03  1 s.  Telegram
1948-07-08  2 s.  Postkort
1948-07-11  4 s.  
1948-07-15  2 s.  Postkort
1948-07-18  2 s.  Postkort
1948-07-27  1 s.  
1948-07-31  2 s.  Postkort
1948-08-07  2 s.  Postkort
1948-08-25  1 s.  Telegram
1948-08-29  2 s.  
1948-09-08  2 s.  Postkort
1948-09-11  1 s.  Telegram
1948-09-11  2 s.  
1948-09-20  1 s.  Telegram
1948-10-04  2 s.  Postkort
1948-10-07  2 s.  Postkort
1948-10-11  2 s.  Postkort
1948-10-24  2 s.  Postkort
1948-11-03  2 s.  
1948-11-09  1 s.  Telegram
1948-11-15  1 s.  Telegram
1948-11-18  2 s.  Postkort
1948-11-21  1 s.  Telegram
1948-11-28  2 s.  Postkort
1948-12-06  1 s.  Telegram
1948-12-09  2 s.  Postkort
1948-12-12  2 s.  Vykort
1948-12-12  6 s.  
1948-12-27  2 s  
1948-12-30  1 s.  
1948-12-31  2 s.  
1949-01-03  1 s.  Telegram
1949-01-14  2 s.  
1949-02-10  4 s.  
1949-02-15  2 s.  Postkort
1949-02-28  1 s.  Telegram
1949-03-05  2 s.  Postkort
1949-03-14  2 s.  
1949-03-22  3 s.  
1949-03-31  1 s.  Telegram
1949-04-03  2 s.  
1949-04-14  2 s.  Postkort
1949-04-17  2 s.  Postkort
1949-04-27  2 s.  
1949-05-11  2 s.  Postkort
1949-05-19  2 s.  Postkort
1949-06-04  2 s.  Postkort
1949-06-15  1 s.  Telegram
1949-07-22  2 s.  Postkort
1949-07-31  2 s.  
1949-08-04  2 s.  Telegram
1949-08-19  2 s.  Postkort
1949-09-01  2 s.  Bil. fotografi
1949-09-19  1 s.  Telegram
1949-09-21  4 s.  
1949-10-12  1 s.  Telegram
1949-10-20  2 s.  Postkort
Odaterat  2 s.  Odaterat postkort
1949-11-21  2 s.  Postkort
1949-11-28  2 s.  Postkort
1949-12-09  2 s.  
Odaterat  2 s.  Odaterat vykort
1949-12-31  1 s.  Telegram
1950-01-12  2 s.  
1950-01-23  2 s.  Postkort
1950-01-30  2 s.  Postkort
1950-01-31  2 s.  Postkort
1950-02-11  2 s.  Vykort
1950-02-13  2 s.  Telegram
1950-03-01  2 s.  Postkort
1950-03-18  2 s.  
1950-04-05  4 s.  
1950-04-12  2 s.  Postkort
1950-04-26  2 s.  
1950-05-10  2 s.  
1950-05-17  1 s.  Telegram
1950-05-19  1 a.  Telegram
Odaterat  4 s.  Odaterat
1950-06-09  1 s.  Telegram
1950-06-19  2 s.  
1950-07-18  2 s.  
1950-08-02  2 s.  Postkort
1950-08-15  1 s.  
1950-09-06  2 s.  
1950-09-18  2 s.  
1950-09-21  1 s.  
1950-09-21  1 s.  Telegram
1950-10-19  2 s.  Postkort
1950-11-09  4 s.  
1950-11-20  4 s.  
1950-11-23  1 s.  Telegram
1950-12-05  2 s.  
1950-12-24  2 s.  
1951-01-04  2 s.  
1951-01-18  2 s.  
1951-02-09  2 s.  Postkort
1951-05-05  2 s., kuvert  
1951-06-04  2 s.  Postkort
1951-07-23  7 s., kuvert  Brev till Carin Hermelin 1951-08-15 innehållande brev till Ada Nilsson frånAlexandra Kollontaj.
1951-11-02  2 s.  Postkort
1951-12-22  2 s.  Postkort

Obs! Handskriftsdatabasen har flyttat

Bibliotekets handskriftsdatabas har flyttat till plattformen Alvin, vilket innebär att dessa söksidor kommer att stängas. Sök istället handskrifter i Alvin.

Kontaktinformation

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-07-03 15:34

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen