Göteborgs universitetsbibliotek: Hylluppställning för statistiksamlingen

Hylluppställning för statistiksamlingen

Svensk statistik
Den svenska statistiken finns dels på plan 4 (senaste årgångar), dels i öppet magasin på plan 1 (äldre årgångar).
Uppställning

Internationell statistik
Den internationella statistiken står uppställd enligt nedan. På plan 4 hittar man de 5 eller 10 senaste årgångarna av materialet. När det gäller månadspublikationer, finns här bara senaste årgången.
Äldre material står i öppet magasin på plan 1. All nordisk statistik finns också i öppet magasin på plan 1.
Uppställning

EU statistik
EU statistiken som utges av Eurostat, står uppställd i enlighet med Eurostats egen indelning. Den är indelad i 9 "teman" där man också med ledning av färgen på publikationen ser vilket område den behandlar.
Indelning och uppställning

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-12-08 14:56

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen