Göteborgs universitetsbibliotek: Hylluppställning: svensk statistik

Hylluppställning: svensk statistik

A AllmänLE Levnadsförhållanden
AM Arbetsmarknad ME Medborgarinflytande
BE Befolkning MI Miljövård
BO Bostäder NR Nationalräkenskaper
EN Energi NV Näringsverksamhet
FM Finansmarknad OE Offentlig ekonomi
HA Handel med varor och tjänster PR Priser och konsumtion
HE Hushållens ekonomi RV Rättsväsende
HS Hälso och sjukvård SF Socialförsäkring
IF Inkomster och inkomstfördelning SO Socialtjänst
JO Jordbruk, skogsbruk och fiske TK Transporter och kommunikationer
KU Kultur och fritid UF Utbildning och forskning

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-12-08 14:52

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen