Göteborgs universitetsbibliotek: Information för distans- och nätstudenter
Webbkarta

Information för distans- och nätstudenter

Biblioteket ger utökad service till dig som läser en distanskurs eller nätbaserad kurs vid Göteborgs universitet.

För att du ska kunna ta del av vår utökade service för distansstudenter måste du bo utanför Göteborg med närområde. Det betyder att vi inte skickar hem bibliotekskort och böcker till distansstudenter som bor i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Partille, Härryda, Ale, Öckerö, Kungsbacka och Lerum.

Tillgång till databaser, e-tidskrifter och e-böcker

Du som är student eller anställd på Göteborgs universitet når databaser, e-tidskrifter och e-böcker även när du är utanför universitetets nätverk.

Om distansåtkomst

Om att söka artiklar

Läs- och skrivstöd

Universitetsbiblioteket kan hjälpa dig som behöver läs- och skrivstöd, bland annat med anpassad kurslitteratur och tillgång till lässtudio.

Information för studenter i behov av läs- och skrivstöd

Hemlån för distansstudenter

Du som är distansstudent vid Göteborgs universitet kan få dina böcker hemskickade. Observera att detta endast gäller dig som bor utanför Göteborgsregionen.

För att låna och köa på böcker behöver du ett bibliotekskort. Om du inte har ett bibliotekskort behöver du fylla i en ansökan och kontakta biblioteket för att få kortet hemskickat.

Gör så här för att få böcker hemskickade:

  1. Kontrollera i Supersök att boken du behöver är tillgänglig.
  2. Kontakta biblioteket och be att boken skickas hem till dig.

Om boken inte är tillgänglig kan du ställa dig i kö på den. När boken har kommit in får du ett meddelande om att boken finns att hämta. Kontakta då biblioteket för att istället få boken hemskickad per post.

Du betalar själv returportot och är ansvarig för att böckerna kommer in till universitetsbiblioteket i tid.

Förseningsavgifter på kursböcker

Om du lämnar tillbaka kursböcker efter sista återlämningsdag måste du betala en förseningsavgift. Det gäller också om du gör omlån efter sista återlämningsdag. Förseningsavgiften är 10 kronor per dag och bok.

Du är själv ansvarig för att kursböckerna kommer till universitetsbiblioteket i tid. Det gäller oavsett om du skickar dem med post eller återlämnar dem på annat sätt.

Om lånetid och förseningsavgifter för kursböcker

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-04-04 08:11

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen