Göteborgs universitetsbibliotek: Lämna in pliktexemplar av avhandling

Lämna in pliktexemplar av avhandling

Innan du disputerar ska du lämna in pliktexemplar, tryckta exemplar av din avhandling, till biblioteket. Pliktexemplaren ska vara kompletta disputationsexemplar med ett spikblad i varje bok.

Lämna in pliktexemplar i god tid

Senast tre veckor före din disputation ska du lämna in ett antal pliktexemplar av din avhandling till universitetsbiblioteket. Vid inlämningen får du ett intyg på att du lämnat in rätt antal exemplar. Ta med intyget till fakultetskansliet när de ska godkänna spikning av din avhandling.

Lämna in rätt antal exemplar

Vilket antal pliktexemplar du ska lämna in beror på vilken fakultet du tillhör.

  • Sahlgrenska akademin: 14 exemplar
  • Naturvetenskapliga fakulteten: 12 exemplar
  • Övriga fakulteter: 20 exemplar

Leverera till rätt bibliotek

Du som är doktorand vid Sahlgrenska akademin eller Naturvetenskapliga fakulteten ska lämna in dina pliktexemplar till Biomedicinska biblioteket, adress Medicinaregatan 4. De tar emot pliktexemplar när biblioteket är öppet. Du behöver inte kontakta biblioteket i förväg.

Du som är doktorand vid någon av övriga fakulteter ska lämna in pliktexemplar till Humanistiska biblioteket, adress Lundgrensgatan 1. De tar emot pliktexemplar mellan klockan 8.00 och 15.00. Kontakta gärna bibliotekets lokal- och transportservice innan du kommer.

Utformning av pliktexemplaren

Kompletta disputationsexemplar med spikblad
De pliktexemplar du lämnar in till biblioteket ska vara tryckta, kompletta disputationsexemplar av din avhandling. Kom ihåg att spikbladet ska finnas med i varje exemplar.

ISBN för avhandlingen
Vissa institutioner rekommenderar att avhandlingens abstract och spikblad ska innehålla ISBN-nummer. Du kan inte ansöka om ett ISBN själv. Det är utgivaren, alltså institutionen eller fakulteten, som ansöker om ISBN i Kungliga bibliotekets tjänst ISBN Sverige.

ISBN Sverige

Göteborgs universitetsbibliotek delar ut ISBN för Acta-serierna. Kontakta Acta-ansvariga på universitetsbiblioteket om du ska publicera din avhandling i en Acta-serie.

Gupea handle-id
Om du har registrerat din avhandling i Gupea för e-spikning har den fått ett unikt handle-id med formen hdl.handle.net/2077/xxxxx. Vissa institutioner rekommenderar att du anger detta handle-id i abstract och på spikbladet.

Kontaktinformation

Kontaktformulär

Följ oss på Twitter

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-01-10 09:23

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen