Göteborgs universitetsbibliotek: Information för nya studenter

Information för nya studenter

Välkommen till Göteborgs universitetsbibliotek! Som student finns det några saker som är bra att känna till.

GU-kort och bibliotekskort

Studenter på universitetet kan använda sitt GU-kort som bibliotekskort för att låna och förnya böcker. Kortet använder du också för att boka grupprum på biblioteken.

Hitta och låna böcker

Göteborgs universitetsbibliotek består av flera olika bibliotek som är inriktade på olika ämnesområden. Du får låna från och använda vilket bibliotek du vill, men dina kursböcker finns på det bibliotek som hör till din institution.

Biblioteken och deras ämnesområden

För att ta reda på om boken du letar efter finns inne kan du söka på bokens titel i Supersök. När du hittat boken kan du se vilka exemplar som finns och vilket bibliotek de finns på. Om ett exemplar står som tillgängligt hämtar du boken direkt från hyllan och lånar själv i en utlåningsautomat. 

Till Supersök

Biblioteken har många olika samlingar som är sorterade enligt olika system, därför kan det stå olika saker i listan du får upp när du går in på en titel i bibliotekskatalogen. Beroende på material skiljer sig också lånetid och låneregler.

Mer om att låna böcker

Kursböcker

Kursböckerna står uppställda i alfabetisk ordning på hyllan, sorterade på bokens titel. 

Lånetiden för kursböcker är 14 dagar. Du kan förnya lånet upp till fyra gånger om ingen står på kö. Om du glömmer att förnya eller lämnar tillbaka boken för sent tillkommer en förseningsavgift på 10 kronor per bok och dag.

Om kursboken är utlånad kan du ställa dig på kö. Det finns också oftast ett eller flera referensexemplar av din kursbok på ditt ämnesbibliotek som du kan läsa på plats.

Mer om kursbokslån

Beställ och köa

Om boken du vill låna är utlånad kan du ställa dig i kö genom att söka upp boken i bibliotekskatalogen. Då får du låna boken så fort den blir återlämnad igen.

En del böcker och tidskrifter finns i stängda magasin. Du beställer fram det du behöver i Supersök. Vi som arbetar på biblioteket hämtar det åt dig. 

När det du köat på eller beställt fram från magasinen finns att hämta får du ett meddelande. Din studentmail är förvald som kontakt, genom att logga in i Mina lån kan du ändra mailadress eller lägga till ett mobilnummer för att få sms-utskick. Det beställda materialet ligger sedan reserverat under ditt efternamn på särskilda hyllor vid informationsdisken.

Mer om beställning och uthämtning av böcker

Skriva ut, skanna och kopiera

Du kan skriva ut, skanna och kopiera på alla våra bibliotek. I Studentportalen finns instruktioner som hjälper dig att komma igång med GUprint. Där hittar du också studentpriser för utskrift och kopiering.

Kom igång med GUprint

Studieplatser på biblioteken

Biblioteken har studieplatser i olika typer av miljöer. Det finns öppna miljöer för grupparbete, enskilda studieplatser, tysta läsesalar, bokningsbara grupprum och studieplatser med datorer. 

Boka grupprum

Välj ditt bibliotek och läs om deras studieplatser

Wifi

Studenter och anställda kan använda universitetets wifi, trådlösa nätverk, i bibliotekets lokaler. När du använder universitetets wifi har du automatiskt åtkomst till bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker.

Universitets wifi finns i två versioner: eduroam (krypterad) och GoteborgsUniversitet (okrypterad). I Studentportalen finns information om hur du som är student kopplar upp dig mot båda versionerna. 

Om trådlöst nätverk för studenter (Studentportalen)

Hjälp med informationssökning

Om du behöver hjälp att söka information till ett arbete eller behöver hitta litteratur inom ett specifikt ämnesområde kan du få hjälp i bibliotekens informationsdiskar.

Vi hjälper dig att utvärdera och förbättra ditt sökresultat, och lär dig hitta och använda relevanta databaser för ditt ämne. Vi kan också guida dig i referenssystem, till exempel Oxford, Vancouver och APA, och hjälpa dig värdera olika typer av källor.

Besök eller kontakta något av biblioteken för att få handledning av en bibliotekarie.

Våra bibliotek

Läs- och skrivstöd

Flera av biblioteken har bokningsbara lässtudior utrustade med program för skärmförstoring, talsyntes och andra hjälpmedel. Studenter som behöver lässtöd har rätt till anpassad kurslitteratur. Vid varje terminsstart bjuder universitetsbiblioteket in till drop-in där vi berättar om talböcker, appar, programvaror och lässtudio.

Mer information för studenter i behov av läs- och skrivstöd

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter om att använda bibliotekets resurser och lokaler.

Kontakta oss

Hjälp med informationssökning

Söka & värdera: grundkurs
Att söka och skriva

Kontaktinformation

Göteborgs universitetsbibliotek

Box 222
SE 405 30 Göteborg

Telefon:
031-786 00 00

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-10-17 08:41

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen