Göteborgs universitetsbibliotek: Informationssökning för dina studenter

Informationssökning för dina studenter

Biblioteket erbjuder undervisning i informationssökning för studentgrupper vid Göteborgs universitet. Du som är lärare eller kursansvarig är välkommen att kontakta oss för att boka en kurs som passar din studentgrupp.

Kursernas innehåll

Bibliotekets undervisning handlar om att söka, värdera och referera till vetenskapliga publikationer och annat material. Vi undervisar större grupper i universitetets föreläsningssalar eller mindre grupper i bibliotekens undervisningslokaler.

Introduktion till universitetsbiblioteket
Vi erbjuder introduktioner till universitetsbiblioteket i samband med terminsstart eller i början av en kurs. Introduktionerna innehåller information om

  • bibliotekets tjänster och stöd
  • hur studenterna hittar kurslitteratur på biblioteket
  • hur studenterna lånar och förnyar sina lån
  • bibliotekets studieplatser och grupprum
  • åtkomst till e-resurser hemifrån.

Introduktionerna är kostnadsfria och brukar omfatta 20-45 minuter.

Söka, värdera och referera
Kursinslagen är anpassade till studenternas ämne och förkunskaper. Vi planerar gärna kursupplägget utifrån studenternas studieuppgift, projektarbete eller uppsatskurs. Kontakta oss för att diskutera vad just din studentgrupp behöver.

Kursinslagen kan innehålla övningar om

  • att formulera sökord
  • ämnesrelevanta söktjänster och databaser
  • utvärdera sökresultat
  • granska olika typer av publikationer
  • referera och citera för att undvika plagiering.

Kostnad: 900 kronor per timme. Kurstillfällena kan omfatta en och en halv till tre timmar, beroende på dina önskemål om innehåll.

Undervisningslokaler

Biblioteken har egna undervisningssalar. Om någon av dina studenter behöver hjälp att komma in och ta sig till rätt lokal är de välkomna att kontakta biblioteket innan de kommer.

Biomedicinska biblioteket, ALC-salar Ada och Beda på plan 5
Ekonomiska biblioteket, lokal B31 på plan 3, Handelshögskolan
Humanistiska biblioteket, seminarierum 2 och 3 på plan 8
Pedagogiska biblioteket, undervisningssal på entréplan
Samhällsvetenskapliga biblioteket, undervisningssal på plan 5

Kontakta oss för att boka undervisning

Kontakta oss för att boka in undervisning för din studentgrupp. Vi återkommer så snart vi kan för att diskutera tid, plats och upplägg som passar er.

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Kontakta oss om undervisning

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-01-09 16:11

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen