Göteborgs universitetsbibliotek: Om kursen

Om kursen

Vi har flyttat kursen Söka och värdera. Den finns nu på GUL, Göteborgs universitets lärplattform.

Universitetsbibliotekets grundkurs i informationssökning och informationshantering vänder sig till nya studenter på Göteborgs universitet. Kursen är ämnesoberoende och ger studenterna en introduktion till att söka, värdera och hantera information.

Kursens syfte är att skapa en gemensam grund för alla studenter oavsett tidigare kunskap och ge alla studenter samma förutsättningar att tillgodogöra sig sina studier.

Kursen är uppdelad i sju moduler och avslutas med en quiz. Man kan följa kursen modul för modul eller gå direkt till ett speciellt avsnitt. I varje modul finns ett kort stycke text, som förtydligas med filmer och/eller exempel ur publikationer och söktjänster.

Lärandemål

Kursen består av sju moduler. Varje modul har egna lärandemål kopplat till innehållet. Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

Ditt UB
Orientera sig på bibliotekets webbplats
Hitta till bibliotekets tjänster

Söktjänster
Använda olika söktjänster för olika ändamål
Beskriva skillnaden mellan fria resurser och prenumerationstjänster

Söktips
Välja relevanta sökord utifrån sin frågeställning
Använda olika söktekniker för att göra effektiva sökningar

Referenser
Tolka olika typer av referenser
Hitta material utifrån en litteraturlista

Vetenskaplig kommunikation
Identifiera olika typer av vetenskapliga publikationer och veta var man hittar dem

Källkritik
Bedöma en texts tillförlitlighet utifrån källan där den publicerats

Akademisk hederlighet
Beskriva skillnaden mellan ett citat, ett referat och en referens
Bedöma varför och när citat och referat är nödvändigt
Beskriva vad plagiering är och när man riskerar att plagiera
 

Om oss

Vi som gjort kursen är:

Carin Bjarsch, Pedagogiska biblioteket
Eva Hessman, Biomedicinska biblioteket
Karin Pettersson, Humanistiska biblioteket
Gösta Cramby, Digitala tjänster

Vi tar gärna emot synpunkter på kursen. Använd kontaktformuläret i menyn till vänster.


Creative Commons-licens

Söka & värdera: Grundkurs i informationssökning och informationshantering av Göteborgs universitetsbibliotek är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens. Bilderna undantages från Creative Commonslicensen.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-06-14 15:47

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen